اکانت های نقدی بدون سواپ بروکر آرون گروپس راه اندازی شد

نوآوری دیگر از بروکر آرون گروپس

♦️اکانت های نقدی بدون سواپ بروکر آرون گروپس راه اندازی شد.

🤩نوآوری دیگر از بروکر آرون گروپس🤩

♦️اکانت های نقدی بدون سواپ بروکر آرون گروپس راه اندازی شد.

از این پس میتوانید در بروکر آرون گروپس بصورت:
✅ بدون سواپ
✅ قیمت واقعی ( اهرم ۱:۲ )
✅ سیستم هج
معامله کنید. 

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: