تحلیل نماد سکه آرون

کلوز بازار

۱۵۴۱۳

عدد مهم

۱۵۴۳۵

شرح تحلیل :

سکه آرون در صورت عبور از ۱۵۴۴۰ میتواند به سمت اهداف ۱۵۴۸۰ و ۱۵۵۲۵ حرکت داشته باشد
با عبور از ۱۵۵۲۵ توانایی فعال کردن اهداف مقاومتی ۱۵۵۷۰ و ۱۵۶۱۵ را دارد
۱۵۶۶۰ و ۱۵۷۰۵ مقاومت های بعدی هستند
در صورت شکست حمایت ۱۵۳۹۰ میتواند اصلاح تا ۱۵۳۴۵ را داشته باشد
با شکست ۱۵۳۴۵ میتواند اهداف حمایتی ۱۵۳۰۰ و ۱۵۲۵۵ را فعال کند
در صورت شکست مجدد ۱۵۲۵۵ به سمت حمایت های ۱۵۲۱۰ و ۱۵۱۶۵ میتواند حرکت داشته باشد

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: