تحلیل نماد سکه آرون

کلوز بازار

۱۳۰۰۰

عدد مهم

۱۲۹۱۰

شرح تحلیل :

سکه در محدوده ۱۲۹۸۰ حمایت دارد و در صورت حفظ حمایت میتواند تا ۱۳۰۱۵ و ۱۳۰۵۰ به صورت پله ای بالا بیاید
در صورت عبور از ۱۳۰۵۰ مجدد توان رشد تا ۱۳۰۸۵ و ۱۳۱۲۰ دارد
با عبور از ۱۳۱۲۰ مجدد توان رشد تا ۱۳۱۵۵ و ۱۳۱۹۰ دارد
اعداد ۱۳۲۲۵ و ۱۳۲۶۰ مقاومتهای مهمی هستند که پس از شکست ۱۳۱۹۰ میتواند فعال شوند
در صورت شکست و حفظ نشدن حمایت در عدد ۱۲۹۸۰، سکه میتواند به سمت ۱۲۹۴۵ و ۱۲۹۱۰ اصلاح دهد
در صورت شکست ۱۲۹۱۰ مجدد کاهش قیمت به سمت ۱۲۸۷۵ و ۱۲۸۴۰ را میتواند تجربه کند
۱۲۸۰۵ و ۱۲۷۷۰ هم ازدیگر حمایت های مهم محسوب میشوند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: