تحلیل نماد طلا گرمی آرون

کلوز بازار

۱۲۳۹

عدد مهم

۱۲۲۳

شرح تحلیل :

در صورت حفظ حمایت ۱۲۳۷ طلا میتواند تا ۱۲۴۰۵۰۰ و پله بعدی ۱۲۴۴۰۰۰ بالا بیاید
با عبور از ۱۲۴۴۰۰۰ مجدد میتواند تا ۱۲۴۸ و ۱۲۵۲ رشد داشته باشد
با عبور از ۱۲۵۲ مجدد اهداف ۱۲۵۶ و ۱۲۵۹۵۰۰ را میتواند فعال کند
۱۲۶۴ و ۱۲۶۸ از مقاومت های مهم هستند
در صورت شکست ۱۲۳۷ طلا میتواند تا ۱۲۳۳ و ۱۲۳۰ اصلاح دهد
در صورت شکست ۱۱۲۳۰ مجدد توان اصلاح تا ۱۲۲۶۵۰۰ و ۱۲۲۳۰۰ را دارد
با شکست مجدد توان کاهش تا ۱۲۲۰ و ۱۲۱۶ را دارد
۱۲۱۲۵۰۰ و ۱۲۰۹ از حمایت های مهم هستند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: