تحلیل نماد طلا گرمی آرون

کلوز بازار

۱۴۳۵۴۵۰

عدد مهم

۱۴۳۷۵۰۰

شرح تحلیل :

در صورتی که طلا آرون توانایی عبور از ۱۴۳۸۰۰۰ را داشته باشد به سمت اهداف ۱۴۴۱۸۰۰ و ۱۴۴۶۱۴۰ میتواند حرکت داشته باشد
با عبور از ۱۴۴۶۱۵۰ میتواند اهداف ۱۴۵۰۴۰۰ و‌ ۱۴۵۴۷۶۰ را پله ای فعال کند
۱۴۵۰۰۵۰ و ۱۴۶۳۳۸۰ مقاومت های بعدی هستند
در صورت شکست ۱۴۳۲۵۰۰ میتوان شاهد اصلاح تا ۱۴۲۸۳۰۰ باشیم
با شکست حمایت ۱۴۲۸۳۰۰ مجدد میتواند کاهش تا ۱۴۲۳۸۵۰ و ۱۴۱۹۴۹۰ راپله ای داشته باشد
در صورت شکست حمایت ۱۴۱۹۴۹۰ میتواند مجدد اهداف حمایتی ۱۴۱۵۱۰۰ و ۱۴۱۰۷۰۰ را فعال کند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: