تحلیل نماد یورو آرون

کلوز بازار

۳۱۸۵۰

عدد مهم

۳۱۶۱۵

شرح تحلیل :

تا زمانی که یورو در محدوده ۳۱۸۰۵ حمایت دارد و حفظ حمایت شود
میتواند به سمت ۳۱۹۰۰ و با عبور از این محدوده تا ۳۱۹۹۵ حرکت کند
با عبور از ۳۱۹۹۵ میتواند مجدد به سمت ۳۲۰۹۰ و ۳۲۱۸۵ رشد داشته باشد
در صورت عبور از ۳۲۱۸۵ مجدد توان رشد تا ۳۲۲۸۰ و ۳۲۳۷۵ را میتواند داشته باشد
در صورتی که یورو حمایت ۳۱۸۰۵ را از دست بدهد، میتواند تا ۳۱۷۱۰ و ۳۱۶۱۵ اصلاح دهد
در صورت شکست مجدد ۳۱۶۱۵ مجدد توان اصلاح تا ۳۱۵۲۰ و ۳۱۴۲۵ را میتواند داشته باشد
با شکست ۳۱۴۲۵ مجدد میتواند کاهش تا ۳۱۳۳۰ و ۳۱۲۳۵ را تجربه کند
۳۱۱۴۰ و ۳۱۰۴۵ حمایت های مهم هستند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: