تحلیل نماد یورو آرون

کلوز بازار

۳۶۹۱۹

عدد مهم

۳۶۹۱۵

شرح تحلیل :

نماد یورو با حفظ حمایت ۳۶۹۰۰ میتواند تا ۳۷۰۲۵ رشد و با عبور از این عدد تا ۳۷۱۳۵ رشد داشته باشد
در صورت عبور از ۳۷۲۴۵ میتواند به سمت اهداف ۳۷۳۵۵ و ۳۷۴۷۰ حرکت داشته باشد
۳۷۵۸۰ و ۳۷۶۹۰ مقاومت های بعدی هستند
در صورت شکست ۳۶۹۱۵ میتواند اصلاح به سمت ۳۶۸۱۰ و ۳۶۶۹۰ داشته باشد
با شکست ۳۶۶۹۰ میتواند به سمت اهداف ۳۶۵۸۵ و ۳۶۴۷۵ حرکت داشته باشد
۳۶۳۶۵ و ۳۶۲۵۰ حمایت های مهم بعدی هستند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: