تحلیل نماد یورو به دلار

کلوز بازار

۱۲۶۱۶۰۰

عدد مهم

۱۲۶۰۰۰۰

شرح تحلیل :

در محدوده ۱.۱۷۴۹۰ در حال نوسان است
در محدوده ۱.۱۷۳۹۰ حمایت دارد و در صورت حفظ حمایت میتواند تا ۱.۱۷۵۵۰ رشد کند
با عبوراز ۱.۱۷۵۵۰ اهداف مقاومتی ۱.۱۷۶۳۵ و ۱.۱۷۷۱۵ را میتواند فعال کند
۱.۱۷۸۰۰ و ۱.۱۷۸۹۰ مقاومت های مهم بعدی هستند
در صورت شکست ۱.۱۷۳۹۰ میتواند به سمت ۱.۱۷۳۰۵ و ۱.۱۷۲۲۵ حرکت کند
با شکست ۱.۱۷۲۲۵ میتواند به سمت حمایت های ۱.۱۷۱۴۵ و ۱.۱۷۰۶۰ حرکت کاهشی داشته باشد

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: