تحلیل نماد یورو به دلار

کلوز بازار

۱۲۶۱۶۰۰

عدد مهم

۱۲۶۰۰۰۰

شرح تحلیل :

در محدوده ۱.۱۷۰۴۰ نوسان میزند
حمایت ۱.۱۶۸۷۰ً در نماد مشاهده میشود
با عبور از ۱.۱۷۰۵۰ میتواند به سمت ۱.۱۷۲۲۰ و ۱.۱۷۳۹۰ حرکت کند
در صورت عبور مجدد از ۱.۱۷۳۹۰ میتواند به سمت ۱.۱۷۵۶۵ و ۱.۱۷۷۴۰ حرکت داشته باشد
در صورت شکست حمایت ۱.۱۶۸۷۰ میتواند اهداف حمایت ۱.۱۶۶۹۵ و ۱.۱۶۵۲۰ را فعال کند
با شکست ۱.۱۶۵۲۰ به سمت حمایت های ۱.۱۶۳۴۵ و ۱.۱۶۱۷۰ میتپاند حرکت داشته باشد

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: