تحلیل نماد پوند آرون

کلوز بازار

۴۰۷۱۵

عدد مهم

۴۰۶۹۵

شرح تحلیل :

با عبور از ۴۰۸۲۰ میتواند به سمت ۴۰۹۴۰ حرکت کند
با عبور مجدد از ۴۰۹۴۰ میتواند اهداف مقا‌متی ۴۱۰۶۰ و ۴۱۱۸۰ را پله ای فعال کند
با عبور از ۴۱۱۸۰ میتواند به سمت مقا‌مت های ۴۱۳۰۰ و ۴۱۴۲۵ حرکت داشته باشد
در صورت شکست ۴۰۶۹۵ میتواند به سمت اهداف ۴۰۵۷۵ و ۴۰۴۵۰ حرکت کند
با شکست حمایت ۴۰۴۵۰ میتواند اهداف حمایتی ۴۰۳۳۰ و ۴۰۲۱۰ را فعال کند
۴۰۰۹۰ و ۳۹۹۶۵ حمایت های مهم بعدی هستند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: