تحلیل نماد پوند به دلار

کلوز بازار

۱۲۶۱۶۰۰

عدد مهم

۱۲۶۰۰۰۰

شرح تحلیل :

در محدوده ۱.۲۸۹۴۰ در نوسان میباشد
حمایت روی عدد ۱.۲۸۸۵۰ قرار دارد
در صورت عبور از ۱.۲۸۹۵۰ میتواند به سمت ۱.۲۹۰۳۰ و ۱.۲۹۱۲۰ حرکت داشته باشد
در صورت عبور مجدد از ۱.۲۹۱۲۰ میتواند مجدد اهداف ۱.۲۹۲۱۰ و ۱.۲۹۳۰۰ را فعال کند
در صورت شکست حمایت ۱.۲۸۸۵۰ میتواند اهداف ۱.۲۸۷۶۰ و ۱.۲۸۶۷۰ را پله ای فعال کند
با شکست حمایت ۱.۲۸۶۷۰ میتواند به سمت ۱.۲۸۵۸۰ و ۱.۲۸۴۹۰ حرکت داشته باشد

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: