تحلیل نماد دلار آرون

کلوز بازار

۳۲۴۶۸

عدد مهم

۳۲۴۱۰

شرح تحلیل :

دلار با عبور از ۳۲۵۱۰ میتواند تا مقاومت ۳۲۶۰۰ رشد داشته باشد
در صورت عبور مجدد از ۳۲۶۱۰ میتواند اهداف ۳۲۷۰۰ و ۳۲۷۹۵ را فعال کند
با عبور از ۳۲۸۰۰ میتواند به سمت ۳۲۸۹۵ و ۳۲۹۹۰ حرکت داشته باشد
در صورت شکست ۳۲۴۱۰ میتواند به سمت حمایت های ۳۲۳۱۵ و ۳۲۲۱۵ حرکت کند
با شکست ۳۲۲۱۵ اهداف حمایتی ۳۲۱۲۰ و ۳۲۰۲۵ را میتواند فعال کند
۳۱۹۲۵ و‌۳۱۸۳۰ حمایت های مهم بعدی هستند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: