تحلیل نماد دلار آرون

کلوز بازار

۲۶۶۵۰

عدد مهم

۲۶۴۱۵

شرح تحلیل :

دلار در محدوده ۲۶۵۸۰ دارای حمایت میباشد
در صورت حفظ حمایت و با عبور از ۲۶۶۶۰ ، توان رشد تا ۲۶۷۳۵ را دارد
مجدد با عبور از ۲۶۷۳۵ ، میتواند تا محدوده مقاومتی ۲۶۸۱۵ و ۲۶۸۹۵ رشد داشته باشد
با عبور مجدد از ۲۶۸۹۵ اعداد مقاومتی ۲۶۹۷۵ و ۲۷۰۵۵ را میتواند فعال کند
در صورت شکست ۲۶۶۴۰ میتواند اصلاح تا ۲۶۵۷۵ داشته باشد
در صورت شکست ۲۶۵۷۵ اعداد حمایتی ۲۶۴۹۵ و ۲۶۴۱۵ را میتواند فعال کند
در صورت شکست ۲۶۴۱۵ امکان اصلاح به صورت پله ای تا محدوده ۲۶۳۳۵ و ۲۶۲۵۵ امکان پذیر میباشد

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: