تحلیل نماد دلار آرون

کلوز بازار

۳۲۲۳۲

عدد مهم

۳۲۲۶۵

شرح تحلیل :

در تحلیل قبل دیدید که توانایی عبور از مقاومت رانداشت و اصلاح داد و انتظار تا ۳۲۱۲۰ داشتیم که کمی بالاتر حمایت شد
در حال حاضر با عبور از ۳۲۲۷۰ میتواند به سمت اهداف مقاومتی ۳۲۳۶۰ و پله بعد ۳۲۴۵۵ حرکت کند
در صورت عبور از ۳۲۴۵۵ اهداف مقاومتی ۳۲۵۵۰ و ۳۲۶۴۵ را میتواند پله ای فعال کند
۳۲۷۴۰ و ۳۲۸۳۵ مقاومت های بعدی و مهم هستند
در صورتی که نتواند از ۳۲۲۷۰ عبور کند اصلاح به سمت ۳۲۱۷۰ و در صورت شکست تا ۳۲۰۷۵ را میتواند انجام دهد
در صورت شکست ۳۲۰۸۵ مجدد کاهش تا حمایت های ۳۱۹۸۰ و ۳۱۸۸۵ را به صورت پله ای میتواند رخ دهد
با شکست ۳۱۸۸۵ اهداف حمایتی ۳۱۷۹۰ و ۳۱۶۹۵ میتواند فعال شود

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: