تحلیل نماد انس نقره

کلوز بازار

۱۲۶۱۶۰۰

عدد مهم

۱۲۶۰۰۰۰

شرح تحلیل :

در محدوده ۲۴.۲۵۰ در نوسان میباشد
حمایت فعلی ۲۴.۱۶۰ با عبور از مقاومت ۲۴.۳۰۵ میتواند به سمت ۲۴.۳۷۵ و ۲۴.۴۵۰ حرکت داشته باشد
با عبور از ۲۴.۴۵۰مجدد میتواند به سمت اهداف مقاومتی ۲۴.۵۲۰ و ۲۴.۵۹۵ حرکت کند
در صورت شکست حمایت ۲۴.۱۶۰ میتواند اهداف حمایتی ۲۴۰۸۵ و ۲۴.۰۱۵ را فعال کند
با شکست مجدد ۲۴.۰۱۵ میتواند حرکت خودش را برای اهداف حمایتی ۲۳.۹۵ و‌۲۳.۰۸۷ اغاز کند
۲۳.۷۹۵ و ۲۳.۷۲۵ حمایت های بعدی هستند

_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: