تعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفی تعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفی تعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفی

تعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفی

مدیریت ریسک و همبستگی منفی چیست؟ همبستگی منفی یک معیار آماری است که برای توصیف رابطه بین دو متغیر استفاده می شود. وقتی دو متغیر همبستگی منفی دارند، یک متغیر با افزایش دیگری کاهش می یابد و بالعکس. همبستگی‌های منفی استفاده شده در خصوص مدیریت ریسک بین دو گزینه سرمایه‌گذاری برای تنوع بخشیدن یا کاهش ریسک مرتبط با سبد سرمایه‌گذاری بکار برده میشود.

همبستگی منفی به زبان ساده

مدیریت ریسک عبارت است از فرایندی بمنظور شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری. سرمایه‌‎گذاران، مدیران سبد سهام و سایر افراد از این روش بمنظور تجزیه و تحلیل و تلاش برای تعیین کمیت سطح زیان‌های احتمالی مرتبط با یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده میکنند و با توجه به اهداف سرمایه‌گذاری و ریسک پذیری مرتبط با سبد سرمایه‌گذاری، اقدامات مناسب را اتخاذ میکنند.

به زبان ساده‌تر، همبستگی‌‌ها زمانی منفی میشوند که قیمت دو گزینه سرمایه‌گذاری در جهت‌های مختلف حرک کنند.

مدیریت ریسک عبارت است از فرایند بررسی و کاهش ریسک‌های متوجه سبد سهام.

تنوع بخشیدن به سبد سهام با دارایی‌های غیر همبسته میتواند نوسانات و ریسک‌های مربوطه را کاهش دهد.

خرید موقت تکنیکی است که برای هج کردن سبد سهام و سبد سرمایه‌گذاری استفاده میشود. دلیل این امر هم این است که خرید موقت با گزینه‌های سرمایه‌گذاری اصلی و گزینه‌هایی که از آنها مشتق میشوند همبستگی منفی دارد.

همبستگی منفی سرمایه‌گذاری‌ها همراه با مدیریت ریسک سبد سهام بمنظور تصمیم در خصوص تخصیص اعتبار به گزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار میگیرند. مدیران سبد سهام و سرمایه‌گذاران بر این باورند که اگر بتوانند همبستگی منفی سبد سهام گزینه‌های سبد سهام را گردآوری کنند برخی از ریسک‌های مرتبط با سبد سهام کم رنگ‌تر میشوند. این استراتژی تنها در شرایطی میتواند کارساز باشد که برای مثال یک مدیر سبد سرمایه‌گذاری بتواند نزول مارکت را در زمان‌هایی که نوسانات بالا است پیشبینی کند.

استراتژی مدیر سبد سهام در زمان‌هایی که نوسانات بالا است اغلب بدین شکل است که ریسک موجود در سبد سهام خود را به درستی مدیریت کرده و گزینه‌ها را برای تولید یک سبد با نوسان کم ترکیب کند. استفاده از سرمایه‌گذاری با همبستگی منفی به کاهش نوسانات کلی سبد سهام کمک میکند.

نمونه‌‎هایی در خصوص استفاده از همبستگی منفی

مدیریت ریسک و همبستگی منفی

یک مدیر سبد سهام، سرمایه‌گذاری بر روی بازار سهام نفت را انتخاب میکند. این موضوع درحالی است که در طی شش ماه گذشته ذخایر نفت به دلیل عرضه بیش از حد نفت خام رو به کاهش بوده که باعث کاهش 50 درصدی قیمت ها شده است. این مدیر معتقد است که قیمت نفت به کاهش خود ادامه خواهد داد و حتی ممکن است در کوتاه مدت سقوط کند، اما همچنان می خواهد سهام را برای سرمایه گذاری بلندمدت در اختیار داشته باشد.

از همبستگی منفی گزینه‌ها میتوان برای تنوع بخشیدن و خنثی سازی و کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری در نفت استفاده کرد. برخی از بخش‌هایی که با بخش نفت همبستگی منفی دارند عبارتند از، هوافضا، خطوط هوایی و بازی‌های کازینو هستند. مدیر سبد ممکن است به دنبال فروش بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش نفت و خرید سهامی باشد که با بخش‌های دارای همبستگی منفی مرتبط است.

مدیر سبد همچنین میتواند از هجینگ برای کاهش ریسک مرتبط با سبد سهام اقدام کند. هجینگ ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری یا یک سبد را با اخذ پوزیشن‌هایی که زیان‌های موجود در سبد را خنثی میکنند کاهش میدهد. به این معنا که از همبستگی‌های منفی برای هجینگ ریسک استفاده میشود. بجای تنوع بخشیدن به سبد که نیازمند قدرت خرید بسیار بالایی است، مدیر سبد میتواند از گزینه‌های دارای همبستگی منفی برای کاهش بخشی از ریسک موجود در بخش نفت استفاده کند.

برای مثال، خرید موقت سهام استراتژی است که میتواند در سبد سهام گنجانده شود و موجب کاهش ریسک شود. از آنجایی که سیر نزولی سهام موجب افزایش ارزش خریدهای موقت میشود این استراتژی همبستگی منفی با سهام داشته و ریسک‌های مرتبط با سبد را کاهش میدهد. با این وجود یک سبک سنگین شدنی متوجه این امر خواهد بود چراکه خرید موقت نیازمند صرف پول بوده و در صورت افزایش ارزش سهام ارزشش را از دست خواهد داد. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «تنوع بخشیدن به سبد سهام» را بخوانید.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn