بیش از 70 درصد از مردم سالوادور معتقدند که قانون بیت کوین وضعیت مالی شخصی آنها را بهبود نداده است

یک نظرسنجی اخیر بینشی از نظرات واقعی مردم سالوادور در مورد اجرای قانون بیت کوین در این کشور ارائه کرده است. این نظرسنجی که توسط موسسه افکار عمومی دانشگاه خوزه سیمون کاناس دانشگاه آمریکای مرکزی انجام شد، نشان داد که اکثر مردم سالوادور معتقدند گنجاندن بیت کوین به عنوان پول قانونی، از طریق تصویب قانون بیت کوین در سال گذشته، باعث بهبود اقتصادی شخصی آنها نشده است. وضعیت.

مردم سالوادور اهمیت بیت کوین برای امور مالی خود را نادیده می گیرند

طبق یک نظرسنجی اخیر، گنجاندن بیت کوین به عنوان ارز قانونی در کشورشان و همه تغییراتی که قانون بیت کوین ایجاد کرده است، هنوز از نظر اکثر مردم سالوادور مفید نیست . این مطالعه که توسط موسسه افکار عمومی دانشگاه خوزه سیمون کاناس در آمریکای مرکزی انجام شد و در 2 ژوئیه منتشر شد، حقایقی را در مورد دیدگاه منفی شهروندان این کشور در مورد این موضوع نشان داد.

وقتی از این سوال پرسیده شد که قانون بیت کوین که استفاده از بیت کوین را به عنوان پول قانونی در کشور تایید کرده است، چه مزایایی برای اقتصاد آشنای سالوادورایی ها به ارمغان آورده است، 71.1 درصد از 1272 شهروند مورد بررسی پاسخ دادند که هیچ منفعتی برای آنها نداشته است. 12.8 درصد معتقد بودند که این اقدام مزایای کمی برای وضعیت اقتصادی آنها داشته است، در حالی که 8.9 درصد مطمئن هستند که قانون بیت کوین حداقل مزایایی برای امور مالی شخصی آنها داشته است.

تنها 6.1 درصد پاسخ دادند که بیت کوین مزایای زیادی برای آنها به همراه داشته است.

داده های بیت کوین بیشتر

این نظرسنجی همچنین نشان داد که مردم سالوادور در مورد رابطه بین مدیریت رئیس جمهور نایب بوکله و بیت کوین در این کشور دارند. قدردانی از بوکله در این کشور هنوز بسیار خوب است، به طوری که از هر 100 اهالی سالوادور، 68 نفر اظهار داشتند که دولت در سال سوم مأموریت خود، امور را به خوبی مدیریت کرده است.

در حالی که اکثر مردم سالوادور هیچ شکستی را در دولت Bukele شناسایی نکردند، تصویب قانون بیت کوین و سرمایه گذاری هایی که رئیس جمهور Bukele در خرید بیت کوین انجام داده است، در مواردی که به عنوان شکست شناسایی شده اند، با 3.9٪ از افراد مورد بررسی منفی آنها را شناسایی کرده اند.

نظرسنجی کاملا متفاوت دیگری که توسط مرکز مطالعات شهروندی دانشگاه فرانسیسکو گاویدیا انجام شد، نتایج مشابهی را در ماه گذشته گزارش کرد، به طوری که بیش از نیمی از مردم سالوادور مورد بررسی با تصویب بیت کوین به عنوان ارز قانونی و ترجیح دلار مخالف بودند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn