تقویم اقتصادی جمعه 27 خرداد 1401 تقویم اقتصادی جمعه 27 خرداد 1401 تقویم اقتصادی جمعه 27 خرداد 1401

تقویم اقتصادی جمعه 27 خرداد 1401

1 این یکی از ابزارهای اصلی است که برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد خرید دارایی و اظهار نظر در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهم‌تر از همه، چشم‌انداز اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند و سرنخ‌هایی را در مورد نتیجه آرای آینده ارائه می‌دهد.

2 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

3 این یکی از روش های اولیه ای است که برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل عواملی است که بر تصمیم گیری اخیر نرخ بهره، چشم انداز کلی اقتصادی، تورم و سرنخ های مربوط به سیاست پولی آتی تأثیر گذاشته است.

4 قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

5 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا آنها اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شوند.

6 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد مرتبط است.

7 گزارش خلاصه ای از مباحث مربوط به اجرای سیاست پولی و تحولات اقتصادی و چشم انداز آینده را ارائه می دهد. این سند همراه با شهادت رئیس فدرال رزرو به کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا و به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn