تقویم اقتصادی جمعه 28 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی جمعه 28 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی جمعه 28 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی جمعه 28 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی جمعه 28 مرداد ماه 1401
تقویم اقتصادی جمعه 28 مرداد ماه 1401

1 تراز تجاری منتشر شده توسط آمار نیوزلند معیاری از میزان تعادل بین واردات و صادرات است و بر حسب دلار نیوزلند منتشر می شود. ارزش مثبت مازاد تجاری را نشان می دهد در حالی که ارزش منفی کسری تجاری را نشان می دهد. هر گونه تغییر در ارقام بر اقتصاد داخلی تأثیر می گذارد. اگر تقاضای ثابتی در ازای صادرات مشاهده شود، به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و این باید برای NZD مثبت باشد.

2 GfK Group Consumer Confidence یک شاخص پیشرو است که سطح اعتماد مصرف کننده به فعالیت های اقتصادی را اندازه گیری می کند. سطح بالای اعتماد مصرف کننده باعث رشد اقتصادی می شود در حالی که سطح پایین باعث رکود اقتصادی می شود. به طور معمول، خواندن بالا برای GBP مثبت است، در حالی که خواندن پایین نزولی است.

3 شاخص ملی قیمت مصرف کننده توسط اداره آمار منتشر می شود و معیاری از حرکت قیمت است که با مقایسه قیمت های خرده فروشی یک سبد خرید نماینده کالا و خدمات به دست می آید. CPI مهم ترین روش برای اندازه گیری تغییرات در روند خرید است. قدرت خرید ین توسط تورم کاهش می یابد. به طور کلی خواندن بالا برای ین مثبت تلقی می شود.

4 شاخص قیمت تولیدکننده منتشر شده توسط Statistisches Bundesamt Deutschland میانگین تغییرات قیمت ها در بازارهای اولیه آلمان را اندازه گیری می کند. تغییرات در PPI به طور گسترده به عنوان شاخصی از تورم کالاها دنبال می شود. به طور کلی، خواندن بالا برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

5 فروش خرده فروشی منتشر شده توسط آمار ملی کل دریافتی فروشگاه های خرده فروشی را اندازه گیری می کند. درصد تغییرات ماهانه منعکس کننده نرخ تغییرات چنین فروش هایی است. تغییرات در خرده فروشی به طور گسترده ای به عنوان شاخص هزینه های مصرف کننده دنبال می شود. به طور کلی، خواندن بالا برای پوند انگلیس مثبت یا صعودی است، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی یا نزولی در نظر گرفته می شود.


6 خرده فروشی منتشر شده توسط آمار کانادا، داده ای ماهانه است که همه کالاهای فروخته شده توسط خرده فروشان را بر اساس نمونه گیری از فروشگاه های خرده فروشی در انواع و اندازه های مختلف نشان می دهد. شاخص خرده فروشی اغلب به عنوان شاخص اعتماد مصرف کننده در نظر گرفته می شود. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. به طور کلی، رشد اقتصادی مثبت، حرکت های صعودی را برای CAD پیش بینی می کند.

7 Retail Sales ex Auto که توسط Statistics Canada منتشر شده است، یک داده ماهانه است که همه کالاهای فروخته شده توسط خرده فروشان را بر اساس نمونه برداری از فروشگاه های خرده فروشی در انواع و اندازه های مختلف به جز بخش خودرو نشان می دهد. شاخص خرده فروشی اغلب به عنوان شاخص اعتماد مصرف کننده در نظر گرفته می شود. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. به طور کلی، رشد اقتصادی مثبت، حرکت های صعودی را برای CAD پیش بینی می کند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn