تقویم اقتصادی دوشنبه 16 خرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 16 خرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 16 خرداد 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 16 خرداد 1401

1 تعطیلی بانک های استرالیا

2 تعطیلی بانک های نیوزیلند

3 تعطیلی بانک های سوئیس

4 تعطیلی بانک های آلمان

5 تعطیلی بانک های فرانسه

6 این داده ها نگاهی ماهانه به تورم مصرف کننده ارائه می دهد و برای تقلید از داده های سه ماهه منتشر شده توسط دولت طراحی شده است. گزارش های کامل فقط برای مشترکین موسسه ملبورن در دسترس است.

7 این داده‌ها زمانی که قبل از انتشار داده‌های اشتغال دولت منتشر می‌شوند، تأثیر بیشتری دارند تا پس از آن.

8 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 400 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn