تقویم اقتصادی پنجشنبه 19 خرداد 1401 تقویم اقتصادی پنجشنبه 19 خرداد 1401 تقویم اقتصادی پنجشنبه 19 خرداد 1401

تقویم اقتصادی پنجشنبه 19 خرداد 1401

1 تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند زیرا خارجی ها معمولاً ارز داخلی را برای پرداخت هزینه صادرات کشور خریداری می کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد.

2 استقراض و مخارج همبستگی مثبتی دارند – مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وقتی از وضعیت مالی آینده خود اطمینان دارند و از خرج کردن پول احساس راحتی می‌کنند، به دنبال اعتبار هستند.

3 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

4 این ابزار اولیه ای است که بانک مرکزی اروپا از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد.

5 کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 بخش است – ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است. سوالات اغلب منجر به پاسخ های بدون نسخه می شود که نوسانات شدید بازار را ایجاد می کند.

این روش اولیه ای است که بانک مرکزی اروپا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این به تفصیل عواملی را پوشش می‌دهد که بر جدیدترین نرخ بهره و سایر تصمیم‌گیری‌های سیاستی، مانند چشم‌انداز کلی اقتصادی و تورم تأثیر گذاشته‌اند. مهمتر از همه، سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد.

6 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.

7 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا آنها اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شوند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn