تقویم اقتصادی پنج شنبه 26 خرداد 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 26 خرداد 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 26 خرداد 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 26 خرداد 1401

1 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

2 ایجاد شغل یک شاخص مهم پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

3 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد.

4 این ابزار اصلی است که هیئت مدیره برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، چشم انداز اقتصادی را پیش بینی می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیم گیری های آتی نرخ ارائه می دهد.

5 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

6 این یکی از ابزارهای اصلی است که هیئت مدیره برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی و چشم انداز اقتصادی استفاده می کند.

7 این یکی از ابزارهای اصلی است که برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه رای آنها در مورد نرخ بهره و سایر اقدامات سیاسی، همراه با توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر آرای آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه رای گیری های آینده ارائه می دهد.

8 نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

9 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.

10 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn