تقویم اقتصادی چهارشنبه 18 خرداد 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 18 خرداد 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 18 خرداد 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 18 خرداد 1401

1 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

2 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد.

3 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد مرتبط است.

4 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 150 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.

5 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

6 این معیار اصلی عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار است که می تواند منجر به تغییرات در سطح تولید و نوسان قیمت شود.

7 بازده توسط سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه تعیین می شود و بنابراین می توان از آنها برای رمزگشایی چشم انداز سرمایه گذاران در مورد نرخ های بهره آتی استفاده کرد. نسبت پیشنهاد به پوشش، نقدینگی و تقاضای بازار اوراق قرضه را نشان می دهد که می تواند برای سنجش اعتماد سرمایه گذاران استفاده شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn