واژگان (Terminology)

_

New Order

اردر یا سفارش جدید است و اجازه ورود به موقعیت خرید و یا فروش را می دهد. این ورود زمانی رخ می دهد که یک سفارش بازار یا حد سفارش اعمال شود.

Close Order

به اجرای مخالف موقعیت سفارشی که دارید (معامله، موقعیت) گفته می شود و به معنای پایان معامله است. Close Order زمانی رخ می دهد که شما برای سفارشی که دارید (معامله، موقعیت) Take Profit، Stop Lossو یا Close Order را اجرا کنید.

Stop Loss

Stop loss طراحی شده است تا ضررو زیان معامله گر را در شرایط وثیقه محدود کند. این سفارش مقرر شده است تا هنگامی که سهام به یک قیمت مشخص رسید، به خرید و فروش برسد.

Take Profit

اعمال یک محدودیت سفارش برای خرید یا فروش، زمانی که نرخ بازار به نرخ سود دهی برسد.

Trailing stop

سفارشی است برای خرید یا فروش وثیقه زمانی که در جهت نامساعد حرکت می کند. Trailing stop به طور خودکار نرخ رایج بازار یک سهام را تنظیم، معامله گر را با انعطاف پذیری بالا نسبت به سوددهی آماده و همچنین ضررو زیان را محدود می کند.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: