تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا

تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا

تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا - ژانویه 2023

آخرین داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته گذشته مجددا ترس از رکود را در بازار افزایش داده است. از سوی دیگر انتشار مختلط داده های PMI حوزه یورو ، انگلستان و استرالیا آن چیزی نبوده است که انتطار می‌رفت. این در حالی است که در ابتدای هفته خوش‌بینی برای PMI های اروپا بیشتر از آمریکا بوده است. پس باید دید PMI های آمریکا می‌توانند بازار را برخلاف اروپا سورپرایز کنند یا نه. انتشار گزارش‌های درآمدزایی منبع اطلاعاتی دیگری است که سرمایه‌گذاران به آن توجه خواهند کرد.

برای اینکه بتوانید بهتر از تحلیل شاخص‌ها استفاده کنید حتما تحلیل هفتگی مربوط به سشن آمریکا را از اینجا مطالعه کنید.

آنچه در این تحلیل ارائه می‌دهیم...

گزارش درآمدزایی
گزارش های درامد زایی منتشر شده در 23 ژانویه 2023

تحلیل شاخص داوجونز - 24 ژانویه 2023

نمودار داوجونز
تحلیل شاخص داوجونز - تایم 4 ساعته

همانطور که در چارت داوجونز مشخص شده است، ناحیه 33258 ناحیه مهمی برای تصمیم‌گیری است. تا زمانیکه قیمت داوجونز بالای این ناحیه ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این ناحیه فرصت خرید به تارگت‌های 34079.31 و 34545.42 در مرحله اول و 35238.46 در مرحله‌ی دوم است.

درصورت تثبیت قیمت زیر محدوده 33258، انتظار داریم سناریوی نزولی با تارگت‌های  32688.20، 32119.77 و 31773.25 به وقوع بپیوندد.

 

تحلیل شاخص نزدک - 24 ژانویه 2023

گزارش های درآمدزایی این هفته بیشتر شامل شرکت های فن آوری و تکنولوژی است. بنابراین نتایج گزارش ها می‌توانند موجب ایجاد نوسانات شارپ در شاخص نزدک نسبت به دو شاخص دیگر شوند.

از سوی دیگر این شرکت‌ها حدود 26% از ارزش بازار شاخصS&P500 را به خود اختصاص می‌دهند. پس S&P500 از لحاظ میزان نوسان ناشی از گزارشات درآمدزایی می‌تواند پس از نزدک رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.

نمودار نزدک
تحلیل شاخص نزدک - 24 ژانویه 2023

از منظر تکنیکالی مادامی که نزدک بالای عدد 11607 ماندگار باشد فرصت خرید به تارگت 12073.38 است. محدوده‌ی 12073 محدوده‌ی مقاومتی بسیار مهمی است و امکان دارد در این محدوده برای چند روز بازار گیر کند. در صورتیکه نزدک موفق شود بالای 12073 تثبیت دهد، تارگت های بعدی پیش‌روی نزدک اعداد 12822.76 و 13312.74 خواهد بود.

اما اگر نزدک زیر 11607 تثبیت دهد، به سمت تارگت‌های 11295.17 و 11053.20 حرکت خواهد کرد تا تروبک خود نسبت به سقف کانال نزولی شکسته شده در تایم روزانه را تکمیل کند. در تایم های بالاتر هم تا زمانیکه قیمت بالای 12073 تثبیت نداده همچنان فاز نزولی غالب است.

تحلیل شاخص (S&P500) - 24 ژانویه 2023

نمودار S&P500
تحلیل شاخص (S&P500) - 24 ژانویه 2023

از بعد تکنیکال، مادامی که S&P500  بالای 3943.83 ماندگار باشد، هر پایین به سمت این محدوده فرصت خرید به سمت تارگت‌های 4082.19 و  4158.94 محسوب می‌شود.

در صورت تثبیت قیمت زیر 3943 انتظار داریم قیمت حداقل تا تارگت‌های 3804.48 و 3749.96 پایین بیاید. نتایج گزارش های درآمدزایی این هفته می‌تواند شاخص S&P500  را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

برای مطالعه اثرات گزارش های درآمدزایی کلیک کنید.

آپدیت تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا - 27 ژانویه 2023

در روزهای گذشته همانطور که در تحلیل هفتگی و به‌روزرسانی های آن به تفصیل شرح دادیم، داده‌های پارادوکسیکال سشن آمریکا و همچنین سایه‌ سنگین جلسه 1 فوریه فدرال رزرو توان حرکت را از دلار گرفت. این امر موجب شد سرمایه گذاران به گزارشات درآمدزایی توجه ویژه‌ای داشته باشند. در مجموع گزارش‌ های درآمدزایی مختلط بود. شرکتهای نفتی همانند شورون پدیده این دوره از گزارشات درآمدزایی بودند که البته با توجه به شرایط انرژی چندان غیر قابل پیش‌بینی نبود.

از سوی دیگر موانعی مانند اعلام اخراج های گسترده از سوی بسیاری از شرکت‌ها باعث کاهش تاثیرگذاری گزارشات درآمدزایی شد. اما در مجموع باوجود تمام موانع، در میان سردرگمی دلار، غیاب داده‌های چین و نفس نسبتا راحت اروپا در مقابل ریسک رکود و …  فضای ریسک پذیری در رقابت تنگاتنگ با ریسک گریزی پیروز میدان بود و شاهد افزایش آرام سهام و شاخص های بورس آمریکا در هفته گذشته بودیم.

تحلیل شاخص داوجونز - 27 ژانویه 2023

همانطور که در چارت زیر مشاهده می کنید، طبق تحلیل شاخص داوجونز در 24 ژانویه، ناحیه تصمیم گیری 33258 به خوبی عمل کرد و سناریوی اول مطرح شده شکل گرفت و تارگت‌ اول ما یعنی  34079.31 تاچ شد که یک محدوده‌ی مقاومتی قوی است. تلاش برای عبور از این محدوده می تواند چندان آسان نباشد مگر اینکه روز دوشنبه بازارهای آسیا گزارشات درآمدزایی روزهای گذشته و انبساط خاطر نسبی اروپا را دنبال کند. 

در واکنش به ناحیه‌ی 34079.31 داوجونز می تواند تا محدوده‌ی 33753 نیز مجددا پایین بیاید و مجدد تلاش خود را برای تاچ مجدد و شکست محدوده‌ی 34079.31 ادامه دهد. در صورت تثبیت بالای این محدوده همانطور که در  تحلیل شاخص داوجونز در 24 ژانویه، گفتیم، تارگت‌های بعدی 34545.42 در مرحله اول و 35238.46 در مرحله‌ی دوم هستند.

نمودار شاخص داوجونز
تحلیل شاخص داوجونز - 27 ژانویه 2023

تحلیل شاخص نزدک - 27 ژانویه 2023

با توجه به نمودار زیر چون نزدک به محدوده‌ی حساس 12073.38 که تارگت اول مل نیز بود، رسیده است، رفتار نزدک در این محدوده برای تصمیم گیری شفاف‌تر بعدی بسیار مهم است. تا اینجا تحلیل و تارگت‌های شاخص نزدک در 24 ژانویه همچنان معتبر است. با این تفاوت که در واکنش به تاچ 12073.38 نزدک می‌تواند حداقل تا محدوده‌ی 11828 افت قیمت را تجربه کند. و البته در بعد شدیدتر طبق تحلیل قبل 11607.

چارت نزدک
تحلیل شاخص نزدک - 27 ژانویه 2023

تحلیل شاخص (S&P500)- 27 ژانویه 2023

طبق تحلیل شاخص S&P500 در 24 ژانویه سناریوی خرید به وقوع پیوست و تارگت اول ما یعنی 4082.19 تاچ شد. در ادامه، در واکنش به این محدوده‌ی مقاومتی برگشت قیمت تا 4024 و سپس ادامه‎‌ی مسیر دور از انتظار نیست. البته در صورتیکه دوشنبه بازارهای آسیا تمایل به واکنش مثبت به جو ریسک پذیر روزهای گذشته را از خود نشان دهند. احتمال تاچ تارگت بعدی  یعنی 4158.94 قبل از اصلاح به سمت پایین افزایش می‌یابد.  

تحلیل شاخص (S&P500) - 27 ژانویه 2023
تحلیل شاخص (S&P500) - 27 ژانویه 2023
Instagram Facebook Twitter LinkedIn