تقویم اقتصادی بروکر آرون گروپس

زمان کنونی: 0:33:43

اخبار امروز
 • زمان
 • ارز
 • عنوان
 • قبلی
 • پیش بینی
 • فعلی
 • یکشنبه۱۶ ژانویه ۲۰۲۲

  • 18:30
  • EUR
  • سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
 • دوشنبه۱۷ ژانویه ۲۰۲۲

  • 04:00
  • AUD
  • شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (دسامبر)
  • 13.6%
  • 3.6%
  • 3.6%
  • 05:30
  • CNY
  • شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (دسامبر)
  • 5.2%
  • 4.8%
  • 4.9%
  • 05:30
  • CNY
  • تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
  • 4.9%
  • 3.6%
  • 4.0%
  • 05:30
  • CNY
  • تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
  • 0.2%
  • 1.1%
  • 1.6%
  • 05:30
  • CNY
  • رشد اقتصادی چین از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (سه ماهه چهارم)
  • 9.8%
  • 8.1%
  • 05:30
  • CNY
  • شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (دسامبر)
  • 3.8%
  • 3.6%
  • 4.3%
  • 05:30
  • CNY
  • شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (دسامبر)
  • 10.1%
  • 9.6%
  • 05:30
  • CNY
  • نرخ بیکاری
  • 5.0%
  • 5.1%
  • 05:30
  • CNY
  • کنفرانس اداره ملی آمار چین
  • 08:00
  • JPY
  • شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
  • 1.9%
  • 0.4%
  • 11:30
  • CHF
  • مجمع جهانی اقتصاد
  • 13:30
  • EUR
  • نشست کشور های عضو ناحیه یورو
  • 17:00
  • CAD
  • اوراق بهادار خارجی خریداری شده (نوامبر)
  • 22.30B
  • 23.50B
  • 30.15B
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (نوامبر)
  • 4.6%
  • 3.1%
  • 2.6%
  • 19:00
  • CAD
  • ارزیابی چشم انداز کسب و کار ها - بانک مرکزی کانادا
 • سه شنبه۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

  • 00:30
  • NZD
  • شاخص اطمینان کسب و کار NZIER (سه ماهه چهارم)
  • -11%
  • -28%
  • 06:16
  • JPY
  • تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
  • -0.10%
  • -0.10%
  • -0.10%
  • 06:30
  • JPY
  • بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن
  • 06:30
  • JPY
  • گزارش بانک مرکزی ژاپن از چشم انداز اقتصادی (سالانه)
  • 06:30
  • JPY
  • کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
  • 08:00
  • JPY
  • شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (نوامبر)
  • 1.8%
  • 7.2%
  • 7.0%
  • 10:30
  • GBP
  • شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (نوامبر)
  • 4.9%
  • 4.2%
  • 4.2%
  • 10:30
  • GBP
  • تغییرات مدعیان بیکاری (دسامبر)
  • -95.1K
  • -38.6K
  • -43.3K
  • 10:30
  • GBP
  • تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه) (نوامبر)
  • 149K
  • 125K
  • 60K
  • 10:30
  • GBP
  • نرخ بیکاری (نوامبر)
  • 4.2%
  • 4.2%
  • 4.1%
  • 11:00
  • CHF
  • شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.5%
  • 0.4%
  • -0.1%
  • 11:30
  • CHF
  • مجمع جهانی اقتصاد
  • 13:30
  • EUR
  • شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (ژانویه)
  • -7.4
  • -8.5
  • -10.2
  • 13:30
  • EUR
  • شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (ژانویه)
  • 29.9
  • 32.0
  • 51.7
  • 13:30
  • EUR
  • شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (ژانویه)
  • 26.8
  • 29.2
  • 49.4
  • 15:30
  • USD
  • گزارش ماهانه اوپک - OPEC
  • 16:45
  • CAD
  • آمار پروژه های مسکونی شروع شده (دسامبر)
  • 303.8K
  • 270.0K
  • 236.1K
  • 17:00
  • USD
  • شاخص تولیدی ایالت نیویورک (ژانویه)
  • 31.90
  • 25.70
  • -0.70
  • 18:30
  • NZD
  • شاخص جهانی قیمت لبنیات
  • 0.3%
  • 4.6%
 • چهارشنبه۱۹ ژانویه ۲۰۲۲

  • 00:30
  • USD
  • خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (نوامبر)
  • 7.1B
  • 137.4B
  • 01:15
  • NZD
  • شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (دسامبر)
  • 9.5%
  • 0.4%
  • 03:00
  • AUD
  • شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (ژانویه)
  • -1.0%
  • -2.0%
  • 10:30
  • GBP
  • شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (دسامبر)
  • 5.1%
  • 5.2%
  • 5.4%
  • 10:30
  • GBP
  • شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.7%
  • 0.3%
  • 0.5%
  • 10:30
  • GBP
  • شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (دسامبر)
  • 1.5%
  • 0.7%
  • -0.2%
  • 10:30
  • EUR
  • شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
  • -0.2%
  • 0.5%
  • 0.5%
  • 11:30
  • CHF
  • مجمع جهانی اقتصاد
  • 12:30
  • USD
  • گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی (IEA)
  • 16:00
  • EUR
  • سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
  • 17:00
  • USD
  • شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (دسامبر)
  • 3.9%
  • 9.1%
  • 17:00
  • USD
  • شاخص مجوز های ساخت و ساز (دسامبر)
  • 1.717M
  • 1.701M
  • 1.873M
  • 17:00
  • USD
  • آمار پروژه های مسکونی شروع شده (دسامبر)
  • 1.678M
  • 1.650M
  • 1.702M
  • 17:00
  • USD
  • آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (دسامبر)
  • 8.1%
  • 1.4%
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.6%
  • 0.0%
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (دسامبر)
  • 3.6%
  • 3.5%
  • 4.0%
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.2%
  • -0.1%
  • -0.1%
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص عمده فروشی (ماهانه) (نوامبر)
  • 2.2%
  • 2.7%
  • 3.5%
  • 17:45
  • GBP
  • سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
  • 17:45
  • GBP
  • سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
 • پنجشنبه۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

  • 01:00
  • USD
  • گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
  • -1.077M
  • -1.367M
  • 1.404M
  • 03:20
  • JPY
  • تراز تجاری تعدیل شده
  • -0.47T
  • -0.44T
  • 03:20
  • JPY
  • صادرات (سالانه) (دسامبر)
  • 20.5%
  • 16.0%
  • 17.5%
  • 03:20
  • JPY
  • تراز تجاری (دسامبر)
  • -955.6B
  • -784.1B
  • -582.4B
  • 03:31
  • GBP
  • شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (دسامبر)
  • 71%
  • 69%
  • 69%
  • 04:00
  • AUD
  • تغییرات اشتغال (دسامبر)
  • 366.1K
  • 43.3K
  • 64.8K
  • 04:00
  • AUD
  • تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (دسامبر)
  • 128.3K
  • 41.5K
  • 04:00
  • AUD
  • نرخ بیکاری (دسامبر)
  • 4.6%
  • 4.5%
  • 4.2%
  • 05:00
  • CNY
  • نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین
  • 3.80%
  • 3.70%
  • 10:30
  • EUR
  • شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.8%
  • 0.8%
  • 5.0%
  • 11:30
  • CHF
  • مجمع جهانی اقتصاد
  • 13:30
  • EUR
  • شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (دسامبر)
  • 2.6%
  • 2.6%
  • 2.6%
  • 13:30
  • EUR
  • شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (دسامبر)
  • 4.9%
  • 5.0%
  • 5.0%
  • 13:30
  • EUR
  • شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.4%
  • 0.4%
  • 0.4%
  • 13:30
  • EUR
  • سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
  • 16:00
  • EUR
  • گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا - ECB Minutes
  • 17:00
  • USD
  • شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
  • 231K
  • 220K
  • 286K
  • 17:00
  • USD
  • شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (ژانویه)
  • 15.4
  • 20.0
  • 23.2
  • 17:00
  • USD
  • گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (ژانویه)
  • 33.9
  • 26.1
  • 18:30
  • USD
  • آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (دسامبر)
  • 2.2%
  • -4.6%
  • 18:30
  • USD
  • آمار فروش خانه های دست دوم (دسامبر)
  • 6.48M
  • 6.44M
  • 6.18M
  • 19:30
  • USD
  • گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
  • -4.553M
  • -0.938M
  • 0.515M
  • 19:30
  • USD
  • ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
  • -2.468M
  • -1.314M
 • جمعه۲۱ ژانویه ۲۰۲۲

  • 01:00
  • NZD
  • شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (دسامبر)
  • 50.6
  • 53.7
  • 03:00
  • JPY
  • شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (دسامبر)
  • 0.5%
  • 0.6%
  • 0.5%
  • 03:00
  • JPY
  • شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
  • 0.3%
  • 0.1%
  • 03:20
  • JPY
  • گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن - BoJ Minutes
  • 09:30
  • GBP
  • شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (دسامبر)
  • 2.2%
  • 1.1%
  • -3.0%
  • 09:30
  • GBP
  • شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.7%
  • -0.5%
  • -3.6%
  • 09:30
  • GBP
  • شاخص خرده فروشی (سالانه) (دسامبر)
  • 4.3%
  • 3.4%
  • -0.9%
  • 09:30
  • GBP
  • شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر)
  • 1.0%
  • -0.6%
  • -3.7%
  • 11:30
  • CHF
  • مجمع جهانی اقتصاد
  • 16:00
  • EUR
  • سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
  • 16:30
  • GBP
  • سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلستان - Catherine L Mann
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (نوامبر)
  • 1.3%
  • 1.3%
  • 1.1%
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) (دسامبر)
  • 0.8%
  • 1.0%
  • 0.2%
  • 17:00
  • CAD
  • شاخص خرده فروشی (ماهانه) (نوامبر)
  • 1.5%
  • 1.2%
  • 0.7%
  • 20:00
  • USD
  • سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
  • 21:30
  • USD
  • آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
  • 492
  • 491
  • 21:30
  • USD
  • آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
  • 601
  • 604
 • ( امروز ) شنبه۲۲ ژانویه ۲۰۲۲

  • 00:00
  • GBP
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
  • -29.2K
  • -0.2K
  • 00:00
  • USD
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
  • 360.5K
  • 385.8K
  • 00:00
  • USD
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
  • 199.7K
  • 194.2K
  • 00:00
  • USD
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
  • 21.3K
  • 30.2K
  • 00:00
  • USD
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
  • 77.4K
  • 125.2K
  • 00:00
  • AUD
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
  • -91.5K
  • -88.5K
  • 00:00
  • JPY
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
  • -87.5K
  • -80.9K
  • 00:00
  • EUR
  • خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
  • 6.0K
  • 24.6K
  • 02:30
  • AUD
  • آمار فروش خانه های نوساز HIA (ماهانه)
  • 7.7%
  • 11.3%

روش های پرداخت بروکر آرون گروپس

به هر روشی که دوست دارید واریز یا برداشت کنید