واریز و برداشت آرون گروپس

واریز و برداشت بروکر آرون گروپس

نکات قابل توجه

play_arrowواریز از طریق USDT دو درصد کش بک دارد (غیر از اول و آخر ماه میلادی)

play_arrowدر حساب های VIP و نقدی برداشت از روش تتر سقف برداشت 5000 تتر است.

واریز وجه

برداشت وجه

ارائه دهنده خدماتواریز وجهواحد ارز دریافتیزمان انتظار واریزحداقل و حداکثر مبلغ واریزیکارمزدواریز وجه
واریز مستقیم تومان با صرافیتومان30 دقیقه تا 1 روز کاری 500,000 - 500,000,000 بدون کمیسیون واریز
واریز مستقیم تتر تتر(TRC-20) 30 دقیقه تا 1 روز کاری 10 - 10,000,000 2 درصد پاداش واریز
واریز مستقیم تتر تتر(ERC-20) بلافاصله 10 - 10,000,000 2 درصد پاداش واریز
واریز مستقیم دلار دلار بلافاصله 10 - 10,000,000 2 درصد پاداش واریز
واریز مستقیم تومان و دلار تومان و دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 500,000 - 500,000,000 بدون کمیسیون واریز
واریز مستقیم لیر، دلار و یورو لیر، دلار و یورو 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 100,000 3% واریز
واریز مستقیم دلار دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 10 - 10,000,000 بدون کمیسیون واریز
واریز مستقیم دلار دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 10 - 10,000,000 بدون کمیسیون واریز
واریز مستقیم دلار دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 500 بدون کمیسیون واریز
واریز مستقیم دلار دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 500 بدون کمیسیون واریز
واریز مستقیم دلار دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 500 3% واریز
واریز مستقیم لیر، دلار و یورو لیر، دلار و یورو 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 1,000 3% واریز
واریز مستقیم لیر، دلار و یورو لیر، دلار و یورو 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 1,000 3% واریز
واریز مستقیم پکسپکس30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم دایدای30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم یو اس دی کوینیو اس دی کوین30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم بایننس یو اس دیبایننس یو اس دی30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
پرداخت مستقیم Stellar(XLM) استلار(XLM)30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم TrueUSD(TUSD) تی یو اس دی(TUSD) 30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم بیت کوین بیت کوین 30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم اتریوماتریوم30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم اتریوماتریوم30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم لایت کوینلایت کوین30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم بیت کوین کش بیت کوین کش30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم دش دش30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم ریپلریپل30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم زی کشزی کش30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز
واریز مستقیم دوج کویندوج کوین30 دقیقه تا 1 روز کاریحداقل 10 دلار - نامحدود3 درصد پاداشواریز

قوانین مالی

دریافت فایل