واریز و برداشت آرون گروپس

واریز و برداشت بروکر آرون گروپس

واریز وجه

برداشت وجه

ارائه دهنده خدماتواریز وجهواحد ارز دریافتیزمان انتظار واریزحداقل و حداکثر مبلغکارمزدواریز وجه
تتر تتر (TRC-20) (ERC20)بلافاصله معادل 2۵ دلار - ۱۰۰,000 دلاربدون کارمزد واریز
تتر تتر (BSC)بلافاصله معادل ۲۵ دلار - ۱۰۰,000 دلاربدون کارمزد واریز
پرفکت مانیدلار بلافاصله ۲۵ دلار - 2۰,۰۰۰ دلار بدون کارمزدواریز
ادوکشدلار بلافاصله معادل ۲۵ دلار - 2۰,000 دلار بدون کارمزدواریز
صرافی (تومانی)تومان30 دقیقه تا 1 روز کاری تومان 1,000,000 - تومان 1,000,000,000 بدون کارمزدواریز
ترونتی آر ایکس (TRX)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بایننس کوینبی ان بی (BNB)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
انتقال بانکیلیر30 دقیقه تا 1 روز کاری معادل ۱۰۰ دلار - 10,000 دلار3% (حداقل مقدار کارمزد معادل ۱ دلار است) واریز
پییردلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری 25 دلار - ۱۰۰,۰۰۰ دلار بدون کارمزدواریز
اسکریلدلار30 دقیقه تا 1 روز کاری ۱۰۰ دلار - ۲,000 دلار۳% (حداقل مقدار کارمزد ۲ دلار است) واریز
استلار ایکس ال ام (XLM)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بیت کوین بی تی سی (BTC)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
اتریومای تی اچ (ETH)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
لایت کوینال تی سی (LTC)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بیت کوین کش بی سی اچ (BCH)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
دش دشبلافاصلهمعادل 2۵ دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
زی کشزد ای سی (ZEC)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
دوج کویندوجبلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
مونروایکس ام آر (XMR)بلافاصلهمعادل 25 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز

قوانین مالی

دریافت فایل