واریز و برداشت آرون گروپس

واریز و برداشت بروکر آرون گروپس

واریز وجه

برداشت وجه

ارائه دهنده خدماتواریز وجهواحد ارز دریافتیزمان انتظار واریزحداقل و حداکثر مبلغکارمزدواریز وجه
تتر تتر (TRC-20) (ERC-20)بلافاصله معادل 20 دلار - ۱۰۰,000 دلاربدون کارمزد واریز
تتر تتر (BSC)بلافاصله معادل 20 دلار - ۱۰۰,000 دلاربدون کارمزد واریز
پرفکت مانیدلار بلافاصله ۲۰ - 100,000 بدون کارمزدواریز
صرافی (تومانی)تومان30 دقیقه تا 1 روز کاری 500,000 - 500,000,000 بدون کارمزدواریز
صرافی عراقدلار30 دقیقه تا 1 روز کاری ۲۰ دلار - ۱۰۰,۰۰۰ دلاربدون کارمزدواریز
دایداییک ساعت تا یک روز کاریمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
ترونتی آر ایکس (TRX)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بایننس کوینبی ان بی (BNB)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
تاپ چنجتومان و دلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری معادل 20 دلار - ۱۰۰,000 دلار5 درصد کارمزدواریز
زیراعت بانکلیر، دلار و یورو 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 10,000 3 درصد کارمزدواریز
پییردلار 30 دقیقه تا 1 روز کاری ۲۰ - 100,000بدون کارمزدواریز
ویزا کارتلیر، دلار و یورو 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 10,000 3 درصد کارمزدواریز
مستر کارتلیر، دلار و یورو 30 دقیقه تا 1 روز کاری 100 - 10,000 3 درصد کارمزدواریز
پکسیو اس دی پی (USDP)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
یو اس دی کوینیو اس دی سی (USDC)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بایننس یو اس دیبی یو اس دی (BUSD)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
TrueUSD(TUSD) تی یو اس دی(TUSD) بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
استلار ایکس ال ام (XLM)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بیت کوین بی تی سی (BTC)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 1000,000 دلاربدون کارمزدواریز
اتریومای تی اچ (ETH)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
لایت کوینال تی سی (LTC)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
بیت کوین کش بی سی اچ (BCH)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
دش دشبلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
ریپلایکس آر پی (XRP)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
زی کشزد ای سی (ZEC)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
دوج کویندوجبلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز
مونروایکس ام آر (XMR)بلافاصلهمعادل 20 دلار - 100,000 دلاربدون کارمزدواریز

قوانین مالی

دریافت فایل