تقویم اقتصادی جمعه 1 مهر 1401 تقویم اقتصادی جمعه 1 مهر 1401 تقویم اقتصادی جمعه 1 مهر 1401

تقویم اقتصادی جمعه 1 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی جمعه 1 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز جمعه 1 مهر در قسمت آسیایی، کشور ژاپن در تعطیل عمومی بر سر می برد و در نتیجه انتظار نمی رود در تایم آسیا برای ارز ین در برابر سایر ارزها شاهد نوسانات خاصی باشیم.

در قسمت یورو قرار است داده های مربوط به شاخص PMI تولیدی بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا یعنی آلمان منتشر شود که چشم انداز با توجه به بحران انرژی، وخیم تر شدن جنگ در اوکراین ، مشکلات روز افزون ناشی از زنجیره تامین و افزایش قیمت مواد غذایی منفی است و انتظار می رود در عدد 48.3 کمتر از نتایج قبل و همچنان زیر عدد 50 خوانش شود و در صورت قرائت کمتر از نظر اجماع می تواند سبب کاهش ارزش یورو نسبت به سایر ارزهای رقیب شود.

از طرفی در بریتانیا قرار است شاهد نتایج شاخص PMI های ترکیبی ، تولیدی و خدماتی باشیم که چشم انداز با توجه به وضعیت بد اقتصادی در این کشور منفی است و قرائت کمتر از انتظارات بازار هم می تواند سبب تضعیف پوند نسبت به سایر ارزها شود.

اما در بخش ایلات متحده آمریکا علیرغم انتشار داده های PMI ، مهمترین رویداد سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو بانک مرکزی است که با توجه به سخنرانی تهاجمی خود مبنی بر کنترل نرخ تورم با استفاده از افزایش نرخ بهره، انتظار می رود همان صحبت ها را تکرار کند و بازار شاهد نوسان خاصی در دلار آمریکا نباشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn