تقویم اقتصادی جمعه 11 شهریور 1400 تقویم اقتصادی جمعه 11 شهریور 1400 تقویم اقتصادی جمعه 11 شهریور 1400

تقویم اقتصادی جمعه 11 شهریور 1400

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی جمعه 11 شهریور 1400

برای روز جمعه تمام بازار منتظر نتایج بخش اشتغال غیر کشاورزی آمریکا هستند که انتظار می رود نزدیک به 228 هزار شغل نسبت 528 هزار شغل کاهش یافته باشد و در صورت انتشار آمار کمتر از حد انتظار بازار ، نگرانی های مربوط به رکود اقتصادی را افزایش می هد و این امر باعث افت شاخص دلار آمریکا خواهد و سایر ارزهای رقیب از جمله فلزات گرانبها شامل طلا و نقره صعود خواهند کرد و در صورت قرائت آمار بیشتر از انتظار بازار سبب می شود حدس و گمان ها برای افزایش نرخ بهره بالا برود و شاخص دلار که ارزش گذاری دلار آمریکا بر اساس آن صورت می گیرد صعود کند و همچنان به عنوان بهشتی امن بین سرمایه گذاران لحاظ شود، در چنین حالتی بقیه ارزها نسب به دلار آمریکا ضعیف می شوند و طلا و نقره به مسیر نزولی خود برای دستیابی به کف های جدید ادامه خواهند داد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn