تقویم اقتصادی دوشنبه 11 مهر 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 11 مهر 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 11 مهر 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 11 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی دوشنبه 11 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز دوشنبه 11 مهر در ناحیه چین بدلیل روز ملی تعطیل است و انتظار می رود شاهد نوسان خاصی در این ناحیه در جفت ارزهای که یوان در مقابل آنها قرار می گیرد، نباشیم.

اما در ادامه روز راس ساعت 03:20 بامداد به وقت ایران برای ژاپن داده های مربوط به شاخص وضعیت شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی قرار است منتشر شود که چشم انداز کاملا مثبت است و در صورت خوانش امار بیشتر از نظر اجماع بازار، می تواند ین را در مقابل سایر ارزها تقویت کند.

در ناحیه اروپا برای کشور سوئیس داده های مربوط به تورم مصرف کننده قرار است منتشر شود که انتظار می رود از 0.3درصد به 0.2 درصد کاهش یافته باشد و همین امر می تواند سبب کاهش انتظارات برای افزایش نرخ وجوه استقراض شود و درنتیجه تضعیف فرانک در برابر سایر ارزهای رقیب در پی خواهد داشت.

در بخش یورو قرار است شاخص PMI کشور آلمان بزرگترین و تاثیر گذارترین اقتصاد اتحادیه اروپا منتشر شود که انتظار می رود نتایج بدون تغییر در عدد 48.3 قرائت شود اما نکته اینجاست که اعدا زیر 50 همواره نشان دهنده ضعف در بخش اقتصاد است به هر حال هنگتم انتشار خبر اگر داده ها کمتر از انتظارات بازار باشد، سبب تضعیف یورو خواهد شد و بلعکس در صورت خوانش بالاتر از انتظارات بازار تقاضا برای یورو رو افزایش می دهد.

در انتهای روز قرار است داده های شاخص PMI موسسه ISM منتشر شود که چشم انداز ها با افت نامحسوسی در ارقام منفی است و انتظار می رود در عدد 52.2 از 52.8 قرائت شود که این امر می تواند سبب کاهش تقاضا برای دلار شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn