تقویم اقتصادی دوشنبه 2 آبان 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 2 آبان 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 2 آبان 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 2 آبان 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی دوشنبه 2 آبان 1401

در تقویم اقتصادی روز دوشنبه در بخش کشور نیوزیلند تعطیلات عمومی است اما در بخش استرالیا قرار است جناب کنت از اعضای عضو بانک رزرو استرالیا صحبت کند که در صورت لفاظی های تهاجمی می تواند سبب تقویت دلار استرالیا شود.

در بخش ژاپن قرار است راس ساعت 04:00 به وقت ایران داده های مربوط به شاخص PMI بخش خدماتی منتشر شود که چشم انداز مثبت است و انتظار می رود ارقام بالاتر عدد معیار 50 باشد.

در منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا قرار است شاخص PMIبخش تولیدی و خدماتی آلمان که بزرگترین اقتصاد ناحیه اروپا است منتشر شود که چشم انداز ها کاملا منفی است و همچنان ارقام کمتر از نتایج قبل و حتی پایین تر از نرخ معیار پیش بینی می شود که در صورت انتشار پایین از نظر اجماع بازار می تواند سبب کاهش تقاضا برای یور شود.

اما در ادامه همچنان گزارش PMI بخش تولیدی ،خدماتی و ترکیبی اتحادیه اروپا قرار است انتشار یابد که دیدگاه ها در هر سه بخش منفی است و در کل انتظار می رود روز دوشنبه یورو کاملا به عنوان ارز ضعیف بازار در مقابل سایر ارزها ارزیابی شود.

در اواسط روز هم قرار است داده های PMI ترکیبی ،خدماتی و تولیدی بریتانیا منتشر شود که انتظارات کاملا کمتر از نتایج قبل است و در صورت خوانش کمتر از نظر اجماع بازار پوند را در برابر سایر ارزها تضعیف خواهد کرد.

در اواخر روز در ایالات متحده آمریکا قرار است داده های مربوط به PMI بخش تولیدی ،خدماتی و ترکیبی قرائت شود که چشم ها انداز منفی است ولی نتایج مورد نظر بازار بالاتر از نرخ معیار 50 است و در صورت خوانش ضعیف می تواند سبب تضعیف دلار شود و بلعکس یک قرائت قوی تقویت دلار را در پی خواهد داشت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn