تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز دوشنبه شاخص و آمار اقتصادی مهمی که بتواند بر بازار نوسان تغییر روند و جهت دار ایجاد کند، نیست و اخبار از درجه اهمیت متوسطی برخوردار هستند.

اما در کل بدلیل افزایش نرخ داده های تورمی هفته گذشته ایالات متحده آمریکا ،انتظارات برای اقدامات تهاجمی فدرال رزرو بیشتر شده است و این امر می تواند همچنان در روز دوشنبه تقویت دلار آمریکا نسبت به سایر رقبا را به دنبال داشته باشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn