تقویم اقتصادی روز دوشنبه 21 شهریور 14 تقویم اقتصادی روز دوشنبه 21 شهریور 14 تقویم اقتصادی روز دوشنبه 21 شهریور 14

تقویم اقتصادی روز دوشنبه 21 شهریور 14

تقویم اقتصادی

در تقویم اقتصادی روز دوشنبه بازار در آغاز، کار را با داده های منتشر شده از سمت بریتانیا شروع خواهد کرد.

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی کشور بریتانیا با افتی نا محسوس در عدد 0.3 درصد منتشر شود، درکل چشم انداز بازار بر روی نتایج GDP منفی است و در صورت انتشار آمار پایین تر از حد انتظارات، سبب تضعیف هر چه بیشتر پوند در لحظه انتشار خبر خواهد شد، مگر اینکه شاهد شگفتی دیگری باشیم به صورتی که انتشار هر گونه نتایج بیشتر از نظر اجماع و داده های قبل سبب تقویت پوند شود.

رویداد دیگر تقویم اقتصادی شاخص تولیدات کارخانجات بریتانیاست که انتظار می رود با 2 درصد رشد در عدد 0.4 درصد منتشر شود اما همچنان از تاثیر گذاری کمتری نسبت به نتایج GDP برخوردار است و تمرکز بازار بیشتر بر روی داده های تولید ناخالص داخلی است.

در قسمت یورو قرار است دو نفر از اعضای بانک مرکزی اروپا صحبت کنند که تاثیر گذاری خاصی رو بازار نخواهد داشت و انتظار می رود شاهد نوسان خاصی نباشیم.

در بخش ایلات متحده خبر ها شامل رویداد های مهم محسوب نمی شوند و انتظار می رود تاثیر خاصی در جهت روند موجود در شاخص دلار ایجاد نکنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn