تقویم اقتصادی سه شنبه 12 مهر 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 12 مهر 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 12 مهر 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 12 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی سه شنبه 12 مهر 1401

برای امروز سه شنبه در تقویم اقتصادی اولین رویداد مهم که با آن روبرو خواهیم بود نرخ بهره دلار استرالیا و بیانیه سیاست پولی این بانک است، که انتظار می رود نرخ بهره به مقدار 50 واحد پایه افزایش یابد، ولی در ادامه چیزی که برای معامله گران به دنبال آن هستند این است که در متن بیانیه بانک رزرو استرالیا چه سیاستی را برای ادامه افزایش نرخ بهره دنبال خواهد شد.

که در صورت هر گونه اشاره به تهاجم بیشتر برای مهار تورم می تواند دلار استرالیا را نسبت به سایر رقبا تقویت کند و بلعکس در صورت کاهش تهاجمات برای مهار تورم دلار استرالیا را در برابر سایر ارزها تضعیف خواهد کرد.

رویداد مهم دیگر در بخش ایالات متحده آمریکا، گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده است که در صورت بهبود وضعیت اشتغال در ایالات متحده می تواند سبب تقویت دلار نسبت به سایر رقبا شود و بلعکس هر گونه تضعیفی در اشتغال کاهش ارزش دلار را در پی خواهد داشت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn