تقویم اقتصادی سه شنبه 3 آبان 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 3 آبان 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 3 آبان 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 3 آبان 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی سه شنبه 3 آبان 1401

در تقویم اقتصادی روز سه شنبه مهمترین رویداد شاخص فضای کسب و کار آلمان قرار است منتظر شود که چشم انداز ها کاملا منفی است و انتظار می رود با یک واحد کاهش از 84.3 در عدد 83.3 منتشر شود که در صورت قرائت ضعیف سبب کاهش تقاضا برای یورو خواهد شد.

در بخش ایالات متحده آمریکا هم شاخص اطمینان مصزف کننده CB برای ماه اکتبر منتشر خواهد شد که انتظار می رود از 108.6 به 106.5 کاهش یافته باشد که در صورت خوانش کمتر از نظر اجماع بازار باعث تضعیف دلار نسبت به سایر رقبا خواهد شد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn