تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 شهریور 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 شهریور 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 شهریور 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 شهریور 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 شهریور 1401

در تقویم اقتصادی روز پنج شنبه در بخش دلار استرالیا قرار است داده های مربوط به تغییرات اشتغال منتشر شود که چشم انداز کاملا مثبت و انتظار می رود در عد 35 هزار شغل قرائت شود.در کل آمار اشتغال قوی می تواند از سیاست های بانک مرکزی استرالیا مبنی بر افزایش نرخ بهره حمایت کند و سبب تقویت ارزش دلار استرالیا در برابر سایر رقبا شود.

در بخش دیگر از تقویم اقتصادی در ناحیه ین ژاپن و یورو، اخبار از دسته اهمیت با درجه متوسط برخوردار خواهند بود و انتظار می رود شاهد نوسانات بسیاری در جهت تغییر روند نباشیم .

اما در ایالات متحده آمریکا قرار است شاهد نتایج شاخص خرده فروشی باشیم که چشم انداز کاملا منفی است و انتظار می رود با 0.3 درصد کاهش در عدد 0.1 درصد خوانش شود و حتی آمار کمتر از انتظارات بازار هم می تواند سبب تضعیف شاخص دلار شود ، زیرا آمار ضعیف می تواند ترس و نگرانی های رکود اقتصادی را افزایش دهد و تاثیر افزایش نرخ بهره استقراض را کمتر کند و در این بین فلزات گرانبها و بازار های سهام تقویت شوند.

از سوی دیگر شاخص تولید فدرال رزرو مربوط بخش فیلادلفیا قرار است در اواخر بازار در عدد 2.8 منتشر شودکه همچنان از نتایج قبل کمتر است و درصورت انتشار ضعیف تر از نظر اجماع می تواند سبب تضعیف ارز دلار آمریکا شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn