تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 مهر 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 مهر 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 مهر 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز پنج شنبه مهمترین رویداد در اتحادیه اروپا نشست سران این کشور ها است و در ادامه در بخش ایلات متحده آمریکا شاهد نتایج مدعیان بیکاری خواهیم بود که چشم انداز ها برای دلار منفی و خوانش بیشتر از انتظارات بازار سبب کاهش تقاضا برای دلار خواهد شد.

اما در بخش شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا چشم انداز ها مثبت است و قرائت قوی می تواند سبب تقویت دلار نسبت به سایر رقبا شود.

در پایان هم نتایج آمار فروش خانه های دسته دوم ماه سپتامبر را نظاره گر خواهیم بود که انتظار می ررود از 4.80M به 4.70M کاهش پیدا کرده باشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn