تقویم اقتصادی پنج شنبه 31 شهریور 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 31 شهریور 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 31 شهریور 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 31 شهریور 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 31 شهریور 1401

در تقویم اقتصادی روز پنج شنبه 31 شهریور 1401 قرار است شاهد رویداد تعیین نرخ بهره ژاپن باشیم که انتظار می رود با توجه به ادامه سیاست های حمایتی دولت بدون تغییر در عدد 0.1- درصد منتشر شود اما در ادامه مطلبی که بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت بیانیه سیاست های پولی و کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن خواهد بود که به هر حال سر مایه گذاران به دنبال آن هستندکه آیا بانک مرکزی همچنان به سیاست های انبساطی خود مبنی بر نرخ بهره منفی ادامه خواهد داد یا خیر؟ که در صورت حمایت بیشتر از اقتصاد، ین ژاپن در برابر سایر ارزها تضعیف خواهد شد.

در بخش دیگر تقویم اقتصادی تعیین نرخ بهره فرانک را داریم که قرار است طبق انتظارات نرخ بهره با 75 واحد پایه افزایش از 0.25- درصد در عدد 0.5 درصد قرائت شود، اما مسئله بسیار مهمی که معامله گران به دنبال شنیدن آن هستند این است آیا همچنان بانک مرکزی سوئیس در مسیر تهاجم باقی خواهد ماند یاخیر؟ که در صورت تهاجم بیشتر می تواند سبب افزایش ارزش فرانک نسبت به سایر ارزها شود.

در بخش بریتانیا هم نرخ بهره طبق انتظارات با 50 واحد پایه افزایش در عدد 2.25 درصد خوانش خواهد شد، اما نکته حائز اهمیت از نظر سرمایه گذاران بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان مبنی بر ادامه سیاست های پولی سختگیرانه است که در صورت هر گونه اشاره بر پایه انبقاض بیشتر برای مبارزه با تورم، پوند نسبت به رقبا تقویت خواهد شد.

در ایالات متحده طبق معمول هر هفته شاخص مدعیان بیکاری منتشر خواهد شد و نظر اجماع بازار بر پایه افزایش 5 هراز مدعی بیکاری خواهد بود که چشم انداز کاملا منفی است و آمار بیشتر از انتظارات بازار می تواند سبب تضعیف دلار شود .

Instagram Facebook Twitter LinkedIn