تقویم اقتصادی چهارشنبه 13 مهر 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 13 مهر 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 13 مهر 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 13 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی چهارشنبه 13 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز چهارشنبه اولین رویداد مهمی که با آن روبرو می شویم شاخص خرده فروشی ماهانه کشور استرالیا است که انتظار می رود بدون تغییر در عدد 0.6 درصد منتشر شود.

در بخش اروپا تعیین نرخ بهره دلار نیوزیلند و بیانیه بانک مرکزی این کشور را داریم که انتظار می رود نرخ بهره با 50 واحد پایه افزایش از 3 درصد در عدد 3.5 درصد اعلام شود ولی در ادامه تمامی سرمایه گذاران به دنبال سرنخی برای ادامه سیاست های پولی هستند که درصورت تدوام تهاجمات بیشتر برای کاهش تورم، می تواند دلار نیوزیلند را نسبت به سایر ارز ها تقویت کند.

در بخش بریتانیا برای پوند نتایج شاخص PMI ترکیبی و خدماتی منتشر خواهد شد که انتظار می رود بدون تغییر در همان عدد قبل منتشر شود.

در انتهای تقویم اقتصادی نتایج گزارش تغییرات بخش خصوصی و غیر کشاوزی قرار است راس ساعت 15:45 منتشر شود که چشم انداز کاملا برای دلار آمریکا مثبت است و درحین قرائت آمار می تواند سبب تقویت دلار آمریکا شود.

در انتها گزارش هفتگی ذخایر نفت توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر خواهد که با توجه به افزایش ذخایر و تضغیف چشم انداز تقاضا، کاهش قیمت نفت را در پی خواهد داشت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn