تقویم اقتصادی چهارشنبه 4 آبان 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 4 آبان 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 4 آبان 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 4 آبان 1401

خبر های مهم روز چهار شنبه در تقویم اقتصادی:

1- شاخص بهای مصرف کننده – CPI (فصلی) (سه ماهه سوم) دلار استرالیا

2–شاخص بهای مصرف کننده تعدیل شده (فصلی) (سه ماهه سوم) دلار استرالیا

3- شاخص فروش خانه های نوساز (سپتامبر) دلار آمریکا

4- گزارش سیاست های پولی بانک مرکزی کانادا

5-بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا

6-تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا

7-گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)

8-کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا 

Instagram Facebook Twitter LinkedIn