تقویم اقتصادی سه‌شنبه 06 تیر 1402 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 06 تیر 1402 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 06 تیر 1402

تقویم اقتصادی سه‌شنبه 06 تیر 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه‌شنبه 06 تیر 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: 

شاخص CPI  کانادا در ساعت 16:00، سفارشات کالاهای بادوام  ایالات متحده در ساعت 16:00، فروش خانه های جدید ایالات متحده در ساعت 17:30 و شاخص اعتماد مصرف کننده هیات کنفرانس  ایالات متحده در ساعت 17:30.

پیش بینی می شود شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ماه می مشابه ماه قبل از آن و 0.7% رشد داشته باشد. پیش بینی برای core cpi ماه می نیز مشابه ماه قبل و 0.5% افزایش است.

پیش بینی می شود سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه می 0.2% افزایش را در مقابل 1.1% افزایش ماه آوریل ثبت کند.
پیش بینی برای سفارشات کالاهای بادوام خالص در ماه می بدون تغییر نسبت به ماه قبل است.

پیش بینی می شود فروش خانه های نوساز ایالات متحده در ماه می اندکی کاهش یافته و به 0.681 میلیون دلار در مقابل 0.683 میلیون ماه آوریل برسد. از سوی دیگر پیش بینی می شود فروش خانه های نوساز در ماه می 0.5% افزایش را نسبت به 4.1% افزایش ماه آوریل ثبت کند.

پیش بینی می شود شاخص اعتماد مصرف کننده CB که میزان اعتماد مصرف کننده به ثبات اقتصاد را نشان می دهد، در ماه ژوئن به 101.7  در مقابل 102.3 ماه می کاهش یابد.

نتایج رویدادهای امروز:

شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ماه می 0.4% افزایش یافت که کمتر از انتظار و خوانش ماه قبل بود. تورم سالانه نیز به 3.4% کاهش یافت.

شاخص تورم خالص نیز کمتر از انتظار و ماه قبل و 0.4  افزایش یافت.

سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده بر خلاف انتظار ظاهر شد و 1.7% افزایش را در مقابل 0.2% مورد انتظار و 1.2% قرائت قبلی ثبت کرد.

سفارش کالاهای بادوام خالص 0.6% افزایش را در مقابل 0.6% کاهش ماه قبل ثبت کرد.

فروش خانه های نوساز ایالات متحده در ماه می  12.2% افزایش یافت که بالاترین میزان از فوریه 2022 است.

 اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژوئن بر خلاف انتظار اقتصاددانان افزایش یافت و به 109.7 رسید که بالاترین میزان از ژانویه 2022 است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn