آشنایی با کمان فیبوناچی و کاربرد آن در معاملات

کمان فیبوناچی

فیبوناچی کمانی یا کمان فیبوناچی به انگلیسی Fibonacci Arc یکی دیگر از ابزارهایی که در آن از نسبت های فیبوناچی استفاده شده است. اگر سقف و کف قیمت را توسط کمان هایی با نسبت های فیبوناچی تقسیم کنیم، ابزاری خواهیم داشت که به کمان فیبوناچی شهرت دارد.
برای رسم کمان فیبوناچی کافیه پس از انتخاب ابزار آن در نرم افزار معاملاتی خود (در متاتریدر نسخه 5 آرون گروپس از منو قسمت Insert گزینه Objects و زبانه Fibonacci) دو نقطه سقف و کف قیمت را به هم متصل نمایید. کمان هایی که در نمودار نمایان اند مرکز یکسانی دارند که همان نقطه دوم است. شعاع کمان ها با نسبتهای ۳۸,۲ ۵۰ و ۶۱,۸ درصد ترسیم می گردد. این کمان ها همانند سطوح مقاوم (حمایت و مقاومت) در برابر قیمت عمل و لذا قیمت با برخورد به آن عکس العمل نشان می دهد.
خطوطی که در روند صعودی کف را به سقف، و در روند نزولی سقف را به کف متصل می کند، خطوط اصلی یا مبنا می نامند. در واقع قوس ها یا کمان های فیبوناچی نیم دایره هایی که براساس نسبت های فیبوناچی خطوط اصلی به دست می آیند. کمان اول و سوم به ترتیب براساس نسبت های فیبوناچی ۳۸ و ۶۲ و کمان میانی براساس نسبت ۵۰ ٪ به دست می آیند. در واقع کمان های فیبوناچی با شعاع هایی که بر مبنای نسبتهای % ۳۸ % ۵۰ و % ۶۲ از طول خط اصلی رسم می.شوند، این قوسها در حکم منطقه ی حمایت در روند صعودی و منطقه ی مقاومت در روند نزولی به شمار می آیند. به عبارت ساده کمان های فیبوناچی انتهای روندهای ثانویه اصلاحی را برآورد و با حمایت و یا مقاومت، قیمت آن را در مسیر روند اولیه قرار می دهند.

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی

اولین قدم انتخاب سقف و کف مناسب برای ترسیم خط اصلی است. برای روند صعودی خط اصلی از کف به سقف و برای روند نزولی از سقف به کف وصل می شود. تصویر بعد رسم خط اصلی از کف به سقف را برای یک دارایی به نمایش گذاشتیم. کمان ها به ترتیب با شعاع 23.6 درصد تا 62 درصد از خط اصلی ترسیم شد. می بینید که این دارایی در نزدیکی هر کمان مورد حمایت قرار و روند قیمت دستخوش تغییرات گردیده است.

بیشتر بخوانید: اصلاح فیبوناتچی

مفهوم و تفسیر کمان فیبوناچی

ابزار کمان فیبوناچی در واقع عامل زمان را به نسبت های بازگشت فیبوناچی اضافه می کنند. بازگشت های فیبوناچی خطوطی افقی که صرفاً نسبت بازگشت قیمت بین دو نقطه ی قیمتی را لحاظ می کنند، ولی کمان فیبوناچی با داشتن شیب های مثبت برای روند صعودی یا منفی برای روند نزولی به نوعی تاریخ انقضا دارند و با گذشت زمان و عبور قیمت از کمان ها اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ترسیمی از بین می رود.
از نظر دیگر شیب و طول خط اصلی به قیمت و زمان بستگی دارد. خط اصلی که براساس حرکات زیاد قیمت در طی یک دوره نسبتاً طولانی رسم می گردد، کمان های با شیب زیاد می سازد. در مقابل حرکات کم نوسان در طی دوره ای کوتاه باعث رسم خط اصلی کوتاه و کمان های متناظر آن نیز نزدیک به هم و شعاع کمی دارند.
بنابراین خطوط بازگشت فیبوناچی سطوح بازگشت را به صورت ایستا و کمان فیبوناچی بازگشت ها را به صورت پویا و با توجه به فاکتور زمان به نمایش می گذارد. کمان های که برای روند صعودی رسم می گردد، نشان دهنده خطوط حمایت به صورت نیم دایره و کمان های که برای روند نزولی ترسیم می شود، حاکی از نقاط احتمالی مقاومت هستند.

خطوط افقی بازگشت نیز همین مفاهیم را در بر دارند ولی فاکتور زمان را در نظر نمی گیرند.

بیشتر بخوانید: تحلیل فیبوناتچی

سخن پایانی و نتیجه گیری کمان فیبوناچی

کمان های فیبوناچی برای پیشبینی مناطق مقاوم (حمایت یا مقاومت) و نقاط برگشت کاربرد دارند. کمان های فیبوناچی مانند بازگشت های فیبوناچی بر مبنای اصلاح حرکات قیمت بنا شده اند. بازگشتی که بعد از صعود شکل می گیرد، جایی بالاتر از نقطه شروع صعود اولیه حمایت می شود. و بازگشتی که بعد از کاهش قیمت صورت می گیرد، جایی پایین تر از نقطه شروع کاهش، اولیه مقاومت می شود.
کمان فیبوناچی ابزاری برای یافتن نقاط انتهایی برگشت ها هستند. البته تکنیک کمان های فیبوناچی مانند دیگر تکنیک ها با احتمالات سر و کار دارد صرف این که قیمت به کمان ها نزدیک می شود، معنی حمایت یا مقاومت نیست. در موارد بسیاری شاهدیم که قیمت از کمان ها عبور می کند. پس هیچ ابزاری به تنهایی کامل نیست. همین موضوع ضرورت استفاده از سیستم معاملاتی مشخص و استفاده از ابزارهای متفاوت غیر همپوشان تحلیل تکنیکال برای یافتن نقاط حمایت مقاومت و نقاط برگشت را به ما یاد آور می شود.
پس کمان فیبوناچی راه دیگری برای به کارگیری نسبت های مبتنی بر فیبوناچی بر رفتار قیمت محسوب می شود. دو مدل کمان فیبوناچی وجود دارد:
1. کمان فیبوناچی مقاومتی
2. کمان فیبوناچی حمایتی
این فیبوناچی ها همتایان مدوّر(چرخشی) فیبوناچی بازگشتی (Ret) معروف هستند. کمان فیبوناچی حمایتی از کف مشخص قبلی تا سقف بالاتر و مشخص بعدی رسم می شود. در صورتی که کمان فیبوناچی مقاومتی از سقف قبلی تا کف پایین تر و مشخص بعدی رسم می گردد. دقیق مشابه کارکرد تمام ابزارهای دیگر کمان ها نیز موانع رفتار قیمت را نشان می دهند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn