اتریوم به ناحیه اشباع فروش رسید اتریوم به ناحیه اشباع فروش رسید اتریوم به ناحیه اشباع فروش رسید

اتریوم به ناحیه اشباع فروش رسید

اندیکاتور قدرتمند RSI رسیدن اتریوم به منطقه‌ اشباع فروش را بعد از نوامبر 2018 به ثبت رساند.

اتریوم سابقه خوبی بعد از ورود به منطقه اشباع فروش دارد، زیرا هر زمانی که وارد این ناحیه(اشباع فروش) در اندیکاتور RSI می‌شد، نزدیک به 400% رشد را پس از آن تجربه می‌کرد با این حال سرمایه‌داران اتریوم خوشبین به تکرار تاریخ هستند. این اندیکاتور پس از سال‌ها، برای اولین بار پس از سال 2018 دوباره وارد منطقه‌ اشباع فروش از دید شاخص قدرت نسبی هفتگی (RSI) شده است.

حلیلگران کلاسیک به وسیله این اندیکاتور منطقه‌ای از قیمت را پیدا می‌کنند که فرصت ایده مناسبی برای سیگنال خرید است و ورود قیمت به این منطقه را به منزله تغییر روند ارز از حالت نزولی به حالت صعودی می‌دانند. با بررسی چارت اتریوم میتوان دید که در گذشته هم یکبار این اتفاق برای این ارز افتاده است که با ورود به منطقه ی اشباع فروش باعث رشد 400% شده است.

حال با بررسی شرایط کنونی این رمزارز، سرمایه‌گذاران اتریوم باز هم میتوانند خوشبین به یک صعود دیگر از اتریوم باشند اما شاید به شدت رشد قبلی نباشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn