انتشار استیبل کوین در سال گذشته افزایش یافت انتشار استیبل کوین در سال گذشته افزایش یافت انتشار استیبل کوین در سال گذشته افزایش یافت

انتشار استیبل کوین در سال گذشته افزایش یافت

استیبل کوین‌های امروزی 9.77 درصد از 1.8 تریلیون دلار ارز دیجیتال امروز را تشکیل می‌دهند که ارزش آن 177 میلیارد دلار است. در حالی که سال گذشته بسیاری از دارایی‌های دیجیتال رشد کردند، استیبل کوین‌ها نیز شاهد افزایش ارزش‌گذاری بازار خود بودند و انتشار ماه به ماه رشد می‌کرد.
تتر ( UST ) از نظر ارزش بازار با 78.3 میلیارد دلار، بالاترین استیبل کوین است. USDT به تنهایی 4.32 درصد از کل 1.8 تریلیون دلار اقتصاد کریپتو را تشکیل می دهد و در میان اقتصاد 177 میلیارد دلاری استیبل کوین، USDT 44.24 درصد بالاتر از بسته است.
در 2 ژانویه 2021، تتر ( UST ) ارزش بازاری حدود 21.2 میلیارد دلار داشت و تا 2 ژانویه 2022، این میزان با 269.81 درصد رشد به 78.4 میلیارد دلار رسید. سکه دلار آمریکا (USDC) زمانی ارزش بازاری معادل 4.1 میلیارد دلار در اول ژانویه 2021 داشت و تقریباً 12 ماه بعد با رشد 936.58 درصدی به 42.5 میلیارد دلار رسید.
سومین استیبل کوین بایننس دلار آمریکا (BUSD) ارزش بازاری در حدود 1.07 میلیارد دلار در اول سال 2021 داشت و در اولین روز سال 2022، با افزایش 1245.79 درصدی، 14.4 میلیارد دلار بود.
استیبل کوین UST Terra با رشد 5431.22 درصدی در 12 ماه از 182.6 میلیون دلار در 1 ژانویه 2021 به 10.1 میلیارد دلار در همان روز در سال 2022 رسید. DAI Makerdao 641.66 درصد از 1.2 میلیارد دلار در 1 ژانویه 2021 به 20 ژانویه 1.2 میلیارد دلار افزایش یافت.
پول اینترنتی جادویی (MIM) در 1 ژانویه 2021 وجود نداشت، اما 128 روز پیش یا چهار ماه پیش، ارزش بازار MIM حدود 879 میلیون دلار بود. MIM طی چهار ماه 422.18 درصد رشد کرد و تا 1 ژانویه 2022 به 4.59 میلیارد دلار رسید.
استیبل کوین فراکس (FRAX) در 1 ژانویه 2021 ارزش بازار 71 میلیون دلاری داشت و در همان روز در سال 2022، ارزش بازار آن 1.8 میلیارد دلار بود. FRAX در مدت 12 ماه 2435.21 درصد رشد کرد. هشتمین استیبل کوین trueusd (TUSD) از اول ژانویه 2021 تا اول ژانویه سال جاری 322.54 درصد رشد کرد.
ارزش بازار TUSD در سال گذشته 284 میلیون دلار و در 2 ژانویه 2022، 1.2 میلیارد دلار بود. دلار Pax (USDP) در 1 ژانویه 2021 حدود 346 میلیون دلار ارزش داشت و 12 ماه بعد به 1 میلیارد دلار رسید که 189.02 درصد رشد داشت.
در نهایت، دهمین استیبل‌کوین بزرگ دلار آمریکا (FEI) ارزش بازاری برای اول ژانویه 2021 ندارد، اما 301 روز پیش یا نه ماه پیش، در 4 آوریل 2021، 2.3 میلیارد دلار بود. ارزش بازار FEI در واقع در طول این مدت کاهش یافت. در دوره 12 ماهه با 66.08 درصد به 780 میلیون دلار رسید.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn