تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402 تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402 تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402

تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: PMI خدماتی و تولیدی استرالیا در ساعت 02:30، PMI تولیدی و خدماتی ژاپن در ساعت 04:00، خرده فروشی بریتانیا در ساعت 09:30، PMI تولیدی و خدماتی حوزه یورو در ساعت 11:30، PMI تولیدی و خدماتی بریتانیا در ساعت 12:00 و PMI تولیدی و خدماتی ایالات متحده در ساعت 17:15.

 • پیش بینی می شود خرده فروشی بریتانیا در ماه می 0.1% افزایش را در مقابل 0.5% افزایش ماه آوریل ثبت کند. پیش بینی برای خرده فروشی در اشل سالانه نیز کاهش 4.4 درصدی است که از 3.0% کاهش قرائت قبلی بیشتر است.
  پیش بینی برای خرده فروشی خالص نیز 0.2% افزایش در مقابل 0.8% افزایش قبلی است.

پیش بینی ها برای PMI های امروز در ماه ژوئن (خوانش مقدماتی) به گزارش S&P Global به شرح زیر است:

 • پیش بینی می شود pmi تولیدی استرالیا در ماه ژوئن برابر با 48.1 در مقابل 48.4 ماه قبل از آن باشد.
  پیش بینی برای PMI تولیدی کاهشی و 50.1 در مقابل 52.1 ماه می است.
 • پیش بینی می شود PMI  تولیدی ژاپن در ماه ژوئن تقریبا بدون تغییر و 50.7 در مقابل 50.6 ماه قبل از آن باشد. پیش بینی برای PMI خدماتی افزایش و 56.2 در مقابل 55.9 ماه قبل از آن است.

 • بنا به پیش بینی، pmi تولیدی حوزه یورو در ماه ژوئن  44.2 در مقابل 44.8 ماه قبل از آن خواهد بود.
  از طرفی، پیش بینی برای PMI خدماتی افزایشی  و 55.5 در مقابل 55.1 ماه می است.

 • پیش بینی می شود pmi تولیدی بریتانیا در ماه ژوئن کاهشی و 46.9 در مقابل 47.1 باشد. پیش بینی برای pmi خدماتی تقریبا مشابه ماه قبل و 55.1 در برابر 55.2 است.

 • بنا به پیش بینی pmi تولیدی ایالات متحده در ماه ژوئن  کاهش داشته و به 47.9 در برابر48.4 ماه قبل از آن می رسد. پیش بینی برای PMI خدماتی تقریبا مشابه ماه قبل و 55.0 در مقابل 54.9 ماه می است.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn