تقویم اقتصادی جمعه 11 فروردین 1402 تقویم اقتصادی جمعه 11 فروردین 1402 تقویم اقتصادی جمعه 11 فروردین 1402

تقویم اقتصادی جمعه 11 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 11 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: PMI تولیدی و خدماتی چین در ساعت 04:30، تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، شاخص PCE ایالات متحده در ساعت 16:00، بارومتر اقتصادی شیکاگو در ساعت 17:15 و انتظارات و احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

 • پیش بینی می شود PMI تولیدی چین شاهد کاهش بوده و به 49.1 در مقابل 52.6 ماه قبل برسد.
  پیش بینی برای PMI غیر تولیدی ماه مارس نیز کاهش و 50.0 در مقابل 56.3 فوریه است.
 • انتظار می رود تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا نسبت به ماه قبل بدون تغییر و 0.8% باقی بماند.
  پیش بینی برای تورم مصرف کننده خالص، کاهش و 0.6% نسبت به 0.8% ماه قبل است.
 • پیش بینی می شود شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو PCE، نسبت به ماه قبل کاهش یافته و افزایش 0.2 درصدی را در مقابل 0.6% ژانویه تجربه کند.
  پیش بینی برای Core PCE نیز کاهش و 0.4% در مقابل 0.6% ژانویه است.
 • پیش بینی برای PCE سالانه 5.3% در مقابل 5.4% قبلی و برای Core PCE نیز 4.4% در مقابل 4.7% قبلی است.
 • پیش بینی می شود فشارسنج تجاری شیکاگو (یا PMI شیکاگو) به 43.9 در مقابل 43.6 ماه قبل افزایش یابد. قرائت بالای 50 حاکی از بهبود فضای کسب و کار در منطقه است و قرائت زیر 50 نشان دهنده تغییرات منفی است.
 • انتظار می رود قرائت نهایی انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه مارس به 61.5 در مقابل 64.7 ماه فوریه کاهش یابد.
 • پیش بینی برای قرائت نهایی احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان نیز کاهشی و 63.4 در مقابل 67.0 ماه فوریه است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

داده های pmi چین مختلط بود. PMI تولیدی ماه مارس کاهش یافت و به 51.9 د مقابل 52.6 ماه قبل رسید.
pmi خدماتی اما، افزایش داشت و به 58.2 در مقابل 56.3 ماه قبل رسید که بیشترین مقدار در 15 ماه گذشته است.

تورم مصرف کننده حوزه یورو برخلاف پیش بینی ها افزایشی بود. افزایش CPI به 0.9% در مقابل 0.8% ماه قبل رسید ولی core cpi افزایش 1.2 درصدی را ثبت کرد که نشانه ایست بر تورم فزاینده و ادامه دار بودن فشار قیمت ها.
رشد شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو PCE در ماه فوریه کمتر شد و امیدها به فدرال رزرو کمتر تهاجمی را افزایش داد. core pce رشد 0.3 درصدی را در مقابل 0.5% ماه ژانویه تجربه کرد و بدیت ترتیب core pce سالانه به 4.6% کاهش یافت که کمترین مقدار در 15 ماه اخیر است. در پی انتشار داده های تورم، سهام و نفت افزایشی شدند.
احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای اولین بار در 4 ماه اخیر کاهش یافت و از 67.0 در فوریه به 62.0 در ماه مارس رسید. مصرف کنندگان آمریکایی به طور فزاینده نگران آمدن رکود در پی افزایش نرخ بهره هستند. انتظارات مصرف کننده نیز به 59.2 کاهش یافته است.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn