تقویم اقتصادی جمعه 12 اسفند 1401 تقویم اقتصادی جمعه 12 اسفند 1401 تقویم اقتصادی جمعه 12 اسفند 1401

تقویم اقتصادی جمعه 12 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 12 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: pmi خدماتی و ترکیبی استرالیا به گزارش S&P Global در ساعت 01:30، شاخص PMI خدماتی Caixin چین در ساعت 05:15، pmi خدماتی و ترکیبی اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، pmi ترکیبی بریتانیا در ساعت 13:00، pmi ترکیبی و خدماتی ایالات متحده به گزارش S&P Global در ساعت 18:15 و pmi غیر تولیدی ایالات متحده به گزارش ISM در ساعت 18:30.

در ادامه هفته pmi ها، امروز جمعه نوبت انتشار آمار pmi  خدماتی و ترکیبی به شرح ذیل است:

 • پیش بین می شود pmi خدماتی استرالیا بدون تغییر نسبت به ماه قبل و 49.2 باشد.
 • طبق پیش بینی، pmi خدماتی چین کاهش یافته و به 50.5 در مقابل 52.9 ماه قبل خواهد رسید.
 • انتظار می رود که pmi خدماتی حوزه یورو مشابه ماه قبل و 50.3 را ثبت کند. پیش بینی برای pmi ترکیبی نیز  52.3 است.
 • پیش بینی می شود که pmi خدماتی بریتانیا نیز 53.3 را ثبت کند.
 • پیش بینی موسسه S&P Global برای pmi خدماتی بدون تغییر نسبت به ماه قبل و 50.5 است.
 • پیش بینی ها حاکی از کاهش pmi غیر تولیدی موسسه ISM از 55.2 در ژانویه به 52.4 در فوریه است.

در صورتیکه داده ها بهتر از انتظار باشد، ترس از رکود را کاهش داده و در کنار داده های بازار کار که حاکی از فشردگی بازار کار بود، انتظارات برای چرخه افزایش نرخ را بالا خواهد برد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • شاخص pmi خدماتی استرالیا: افزایش؛ 50.7 در مقابل 49.2 ماه قبل
  شاخص pmi ترکیبی: افزایش؛ 50.6 در مقابل 49.2 ماه قبل
 • شاخص pmi خدماتی چین: افزایش؛ 55.0 در مقابل 52.9 ماه قبل
  شاخص pmi ترکیبی: افزایش؛ 54.2 در مقابل51.1 ماه قبل
 • اقتصاد حوزه یورو با بیشترین سرعت در هشت ماه گذشته رشد کرد و داده های S&P Global به شرح زیر بود:
  شاخص pmi خدماتی فوریه: 52.7 در مقابل 50.8 ماه ژانویه
  شاخص pmi ترکیبی فوریه: 52.0 در مقابل 50.3 ژانویه
  با توجه به داده های pmi و کاهش تورم مصرف کننده و در پی لحن هاوکیش لاگارد، یورو افزایش یافت.
 • با توجه به بالاترین سرعت رشد اقتصادی که بریتانیا در هشت ماه گذشته تجربه کرده است، pmi خدماتی به حوزه رشد بازگشت و به 53.5 در ماه فوریه در مقابل 48.7 ماه ژانویه رسید.
  pmi ترکیبی نیز با ثبت 53.1 در مقابل 48.5 ماه قبل، به شش ماه کاهش پایان داد.
  در پی داده های قوی pmi، پوند افزایشی شد.
 • شاخص pmi غیرتولیدی به گزارش ISM برای ایالات متحده به 55.1 رسید که نسبت به 55.2 ژانویه کمتر بود اما، همچنان بیانگر رشد در اقتصاد است.
 • pmi خدماتی به گزارش S&P Global نیز شاهد اندکی افزایش بود و به 50.6 در مقابل 50.5 ماه قبل رسید.

  در نتیجه داده ها و با توجه به سخنان کمتر هاوکیش بوستیک، رشد بازدهی اوراق خزانه داری متوقف شد و سهام افزایش یافت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn