تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402

تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: PMI خدماتی کایکسین چین در ساعت 05:15، خرده فروشی اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • بنا به پیش بینی، شاخص مدیران خرید چین ماه آوریل در بخش خدمات شاهد کاهش بوده و به 56.5 در مقابل 57.8 ماه مارس خواهد رسید.
  • انتظار می رود شاخص خرده فروشی حوزه یورو در ماه مارس 0.1% افزایش را در مقابل کاهش 0.8 درصدی فوریه ثبت کند.
  • بنا به پیش بینی، حقوق و دستمزد غیر کشاورزی -که شغل های ایجاد شده در تمامی بخش های اقتصاد آمریکا منهای بخش کشاورزی در طول ماه مورد نظر را ارائه می دهد- در ماه آوریل 23 هزار مورد در مقابل 236 هزار مورد ماه مارس خواهد بود که در اینصورت، بر فشردگی بازار کار مهر تاییدی خواهد زد.
  • همچنین پیش بینی می شود که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در بخش خصوصی، 10 هزار کاهش را در مقابل 189 هزار مورد افزایش ماه مارس ثبت کند.
  • پیش بینی می شود متوسط دستمزد ساعتی -که میانگین تغییرات دستمزد ساعتی در اغلب صنایع غیرکشاورزی را نشان می دهد- در ماه آوریل 0.4% در مقابل 0.3% ماه مارس افزایش داشته باشد. افزایش دستمزدها می تواند در آینده منجر به تشدید تورم شود.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • شاخص PMI خدماتی چین در ماه آوریل کمتر از پیش بینی و ماه قبل ظاهر شد و به 56.4 رسید.

  • خرده فروشی حوزه یورو در ماه مارس بر خلاف انتظارات ظاهر شد و 1.2% کاهش یافت.

  • حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده در ماه آوریل 253 هزار شغل ایجاد کرد که بسیار فراتر از انتظارات بود و نشان داد که بازار کار علیرغم چرخه افزایش نرخ فدرال رزرو، همچنان منعطف است. از طرفی آمار دو ماه اخیر یعنی فوریه و مارس نیز بازنگری شد و در نتیجه در مجموع دو ماه، 149 هزار شغل کمتر از گزارشات قبلی ایجاد شده است. در نتیجه این گزارش، دلار و سهام جهانی افزایش یافتند.

  • حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بخش خصوصی نیز بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد و 230 هزار شغل ایجاد کرد. در پی داده های بازار کار، ترس از رکود کمرنگ شد.

  • دستمزد متوسط ساعتی ایالات متحده در اشل سالانه  4.4% افزایش یافت که از پیش بینی بیشتر بود.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn