تقویم اقتصادی جمعه 16 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 16 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 16 تیر ماه 1402

تقویم اقتصادی جمعه 16 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 16 تیرماه 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: تولیدات صنعتی آلمان در ساعت 09:30، تغییرات اشتغال کانادا در ساعت 16:00، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده در ساعت 16:00 و  شاخص PMI کانادا به گزارش بیزینس اسکول Ivey در ساعت 17:30.

 • بنا به پیش بینی، تولیدات صنعتی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو در ماه می بدون تغییر نسبت به ماه آوریل است.
  پیش بینی می شود در اشل سالانه شاهد افزایش 1.7 درصدی در مقابل 1.6% افزایش ماه قبل باشیم.
 • بنا به پیش بینی اقتصاددانان، تغییرات اشتغال کانادا –که تغییرات افراد دارای شغل تمام وقت یا پاره وقت را منعکس می کند- در ماه ژوئن 3200 مورد افزایش را در مقابل 17300 مورد کاهش ماه می ثبت خواهد کرد.
 • پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده به گزارش اداره آمار کار در ماه ژوئن شاهد 19000 مورد کاهش در مقابل افزایش 339 هزار موردی ماه قبل باشد.
  از طرف دیگر پیش بینی می شود نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به 3.5% در مقابل 3.7% ماه قبل برسد. در تعیین نرخ بیکاری تعداد افرادی که در چهار هفته اخیر فعالانه به دنبال کار بوده اند اما، در یافتن آن موفق نبوده اند – صرفنظر از اینکه مزایای بیکاری دریافت می کنند یا خیر- در نظر گرفته می شود.
 • پیش بینی برای میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده در ماه ژوئن 0.4% افزایش در مقابل 0.3% افزایش ماه می است.
 • پیش بینی می شود شاخص مدیران خرید کانادا به گزارش مدرسه تجاری Ivey –که میزان فعالیت های اقتصادی در یک ماه گذشته را نشان می دهد- در ماه ژوئن بدون تغییر نسبت به ماه قبل و 53.5 باشد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • تولیدات صنعتی آلمان در ماه می بر خلاف انتظار تحلیلگران 0.2% کاهش یافت. در اشل سالانه نیز تولیدات صنعتی 0.7% افزایش داشت که نسبت به پیش بینی تحلیلگران 1.0% کمتر بود.
 • تغییرات اشتغال کانادا در ماه ژوئن بسیار بهتر از پیش بینی ها بود و 59.9 هزار مورد افزایش را نسبت به کاهش 17300 موردی ماه قبل از آن ثبت کرد.
 •  اقتصاد ایالات متحده در واه ژوئن 209 هزار شغل اضافه کرد که از ماه قبل (306 هزار مورد بازنگری شده) کمتر بود اما، همچنان از متوسط 183 هزار شغل اضافه شده در دهه قبل بیشتر است.
  از طرفی میانگین درآمد ساعتی با افزایش 0.4 درصدی ماهانه و 4.4% افزایش سالانه نشان داد که تعداد مشاغل ایجاد شده همچنان از تعداد متقاضیان بازار کار بالاتر است.
  با وجود تورم چسبنده و داده های این هفته که حکایت از انعطاف بازار کار دارد، احتمال افزایش های بعدی و بالا رفتن جسارت فدرال رزرو در ادامه چرخه افزایش نرخ شدت گرفت.
  در پی انتشار داده ها، سهام ایالات متحده در هم ریخت و نفت کاهش یافت.
 • بنا به گزارش مدرسه تجارت Ivey، شاخص PMI کانادا بر خلاف انتظار تحلیلگران ظاهر شد و با ثبت 50.2 به مرز انقباض نزدیک شد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn