تقویم اقتصادی جمعه 21 بهمن 1401 تقویم اقتصادی جمعه 21 بهمن 1401 تقویم اقتصادی جمعه 21 بهمن 1401

تقویم اقتصادی جمعه 21 بهمن 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 21 بهمن 1401

تقویم اقتصادی

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: آمار خرده فروشی کارت های الکترونیکی نیوزیلند در ساعت 01:15، تولیدات صنعتی بریتانیا در ساعت 10:30، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ساعت 10:30، تغییرات مشاغل کانادا در ساعت 17:00 و احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 18:30.

 • پیش بینی ها برای خرده فروشی کارت های الکترونیکی نیوزیلند رشد 1.9 درصدی در مقابل %2.5- ماه قبل از آن است.
  این شاخص که اطلاعاتی درباره تعداد و ارزش تراکنش های بازرگانان مستقر در نیوزیلند با استفاده از کارت اعتباری را نشان می دهد بر تصمیمات نرخ بهره و نیز ارزش نیوزیلندی موثر است.
 • پیش بینی می شود که تولیدات صنعتی بریتانیا در ماه ژانویه رشد داشته باشد و به %0.0 در مقابل %0.5- ماه قبل از آن برسد.
  همچنین پیش بینی می شود که GDP ماهانه شاهد افت اندکی بوده و به %0.0 در مقابل %0.1 ماه قبل برسد.
  از طرفی پیش بینی برای GDP دوره ای %0.3 در مقابل %0.3- است.
 • پیش بینی می شود که تغییرات مشاغل کانادا در قرائت امروز به منفی 10.7 هزار نفر برسد که در مقابل 10.4 هزار نفر ماه قبل شاهد کاهش خواهد بود.
  از آنجا که میزان اشتغال ارتباط تنگاتنگی با میزان مصرف مصرف کنندگان دارد و نشانه ای از سلامت اقتصاد است، تغییرات این شاخص بر ارزش دلار کانادا و تصمیمات نرخ بهره تاثیر دارد.
 • پیش بینی ها حاکی از افزایش احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان به 65.8 در مقابل 64.9 قرائت قبلی است.
   احساسات مصرف کننده می تواند براوردی از ارزیابی قدرت اقتصاد، تغییرات مالی و وضعیت مالی فعلی و آینده توسط مصرف کنندگان ارائه دهد و رشد این شاخص معمولا به نفع دلار آمریکاست.
  از طرفی رشد بیش از حد شاخص و خوش بینی مصرف کنندگان به ویژه در خریدهای بزرگ، می تواند به رشد تورم کمک کند.
 • از طرفی انتظار می رود که  انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان نسبت به قرائت قبلی کاهش داشته و به 61.9 در مقابل 62.7 برسد.
  کاهش انتظارات می تواند نتیجه شرایط نامطلوب فعلی و نشان دهنده کاهش فعالیت مصرف کننده در ماه های آتی باشد. در حالیکه قرائت بالاتر نشانگر این است که مصرف کننده به سلامت اقتصاد اعتماد دارد و فعالیت خود را حفظ خواهد کرد. 

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • خرده فروشی کارت های الکترونیکی نیوزیلند از پیش بینی ها فراتر رفت و شاهد رشد 2.6 درصدی بود.
 • GDP بریتانیا برای سه ماهه سوم سال 2022 رشد صفر را نشان داد که برای جلوگیری از ورود به رکود کافی بود اما، چشم انداز سال 2023 همچنان تاریک است.
  GDP ماهانه نیز شاهد انقباض  و بزرگتر از پیش بینی ها بود.
  تولیدات صنعتی بریتانیا در ژانویه برابر با پیش بینی ها و برابر با 0.0% بود.
 • تغییر مشاغل کانادا امروز نتایج غافلگیرکننده ای داشت و بر خلاف پیش بینی منفی 10.7 هزاری، 150 هزار شغل را اضافه کرد که بیشترین تعداد از فوریه سال گذشته است.
  نرخ بیکاری اما همچنان در %5.0 ثابت و بدون تغییر بود.

 • احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان هر دو فراتر از پیش بینی ها ظاهر شد.
  احساسات مصرف کننده برابر 66.4 و انتظارات مصرف کننده برابر 62.3 گزارش شد.
  هر چند که انتظارات مصرف کننده هنوز از قرائت قبلی (62.7) کمتر است.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn